PostHeaderIcon КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром ДОР»: на шляху до європейських стандартів медичних послуг

Планування сім'ї-це допомога подружнім та партнерським парам, окремим особам в досягненні репродуктивних результатів: народити бажаних дітей, регулювати перерви між вагітностями, контролювати вибір часу народження дитини залежно від віку батьків та інших чинників, визначати кількість дітей в сім'ї, запобігати непланованій вагітності.

Комплекс заходів з планування сім'ї також включає:

інтеграцію планування сім'ї до первинної медико-санітарної допомоги, послуг з репродуктивного здоров'я, профілактики та лікування раку шийки матки та раку молочної залози, інфекцій, що передаються статевим шляхом, профілактика та лікування захворювань репродуктивної системи у чоловіків, дітей (хлопців та дівчат).

Обласний центр планування сім’ї КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром  ДОР» в одночас з консультативно-лікувальною роботою надає організаційно-методичну допомогу медичним працівникам на першому та другому рівнях надання медичної допомоги.

На виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України 29.11.2013 N 1030/102  «Про удосконалення системи планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я в Україні»  та з метою координації роботи кабінетів планування сім'ї міст та районів області, відпрацювання маршруту пацієнтів щодо надання допомоги з питань планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я відповідно до рівнів надання медичної допомоги, КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром  ДОР» (головний лікар - Заслужений лікар України, канд. мед. наук Л.І. Падалко), обласний центр планування сім’ї (завідувач - канд. мед. наук О.І. Мальцева)  ініціювали проведення виїздів фахівців-консультантів  обласного центру планування сім’ї  у ЛПЗ Дніпропетровської області.

Ініциатива отримала підтримку нашого керівництва – директора департаменту  охорони здоров'я ДОДА Н.Ю.Будяк, начальника відділу Н.О.Шмалько, головного спеціаліста К.В. Каїри.

27.01.2017 року вийшов наказ ДОЗ №113/0/197-17 «Про проведення консультативних виїздів з метою удосконалення роботи з питань планування сім'ї у Дніпропетровський області», згідно до якого фахівцями Дніпропетровського обласного центру планування сім’ї у 2017 році проведено 10 виїздів у міста та райони Дніпропетровської області (20 лікувальних закладів).

Кожний виїзд супроводжувався консультуванням хворих, проведенням медично-інформаційної роботи з лікарями загальної практики - сімейної медицини, щодо:

  • формування реєстру жінок з екстрагенітальною патологією, яким протипоказана вагітність (згідно наказу МОЗ № 1030/102), забезпечення їх контрацептивами та відпрацювання маршруту пацієнтів;
  • формування груп диспансерного нагляду «невиношування вагітності», «жіноче безпліддя», «чоловіче безпліддя» та відпрацювання маршруту пацієнтів;
  • формування груп диспансерного нагляду за хлопцями з порушенням статевого розвитку та запальними захворюваннями, та відпрацювання маршруту пацієнтів;
  • формування груп диспансерного нагляду за дівчатами з порушенням статевого розвитку та запальними захворюваннями, та відпрацювання маршруту пацієнтів;
  • можливість направлення пар з безпліддям на ЕКЗ за бюджетні кошти та відпрацювання формування реєстру таких пар та маршруту пацієнтів.

В усіх регіонах, куди відбулися виїзди, були скореговані та перероблені реєстри жінок, яким протипоказана вагітність (в електронному вигляді надані позаштатному спеціалісту з планування сім'ї).

На жаль, в усіх лікувальних закладах І та ІІ рівнів відсутні дитячі гінекологи, дитячі урологи, сексопатологи що робить виїзди фахівців обласного центру планування сім'ї  особливо необхідними та, у 2018 році, на виконання наказу ДОЗ ДОДА від 22.01.2018 р. №109/0/197-18 (додається) «Про проведення консультативних виїздів з метою удосконалення роботи  з питань планування сім'ї у Дніпропетровський області» виїзди бригади фахівців консультантів обласного Центру планування сім’ї  продовжуються.

Але, взаємодія з іншими закладами охорони здоров'я, розробка питань удосконалення діяльності служби планування сім'ї, адаптація та впровадження міжнародного досвіду, а також рекомендацій ВООЗ з питань планування сім'ї, підвищення кваліфікації лікарів різних спеціальностей з питань планування сім'ї, координація діяльності служби планування сім'ї у регіоні потребують все більш сучасних методів спілкування, з можливістю залучення дистанційно та одночасно колег з всіх регіонів.

І така можливість нашому закладу була надана!

11 квітня 2016 р., в рамках реалізації проекту голови обласної ради Гліба Олександровича Пригунова, «На шляху до європейських стандартів медичних послуг»,  в КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром»ДОР» відкрито кабінет телемедицини.

На протязі останніх двох років,  за допомогою телемедицини фахівці обласного Перинатального центру мають можливість консультувати колег та пацієнтів з всіх регіонів Дніпропетровської області щодо надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді, наприклад, обміну електронними повідомленнями, on line- консультуванням,  для лікарів   первинної та вторинної ланки надання медичної допомоги з усієї Дніпропетровської області.

Застосування телемедичної мережі регламентовано наказом МОЗ України  №  681  від  19.10.2015 р.  «Порядок   організації   медичної   допомоги              на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини».

Ми знову отримали можливість ініціювати нову форму роботи - запровадження інтернет-ресурсу для комунікації з міськими центрами планування сім'ї, надання сучасної медичної інформації з питань планування сім'ї, функціонування механізму забезпечення населення безоплатними контрацептивами, використання он-лайн програм для підвищення рівня знань медичних працівників з планування сім'ї та репродуктивного здоров'я, розробки інформаційно-комунікативних матеріалів з планування сім'ї та репродуктивного здоров'я для розміщення в соціальних мережах.

І ця ініціатива КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром  ДОР» також отримала підтримку обласного керівництва, та з 2018 року згідно наказу Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації № 202/0/197-18 від 2 лютого 2018 р. «Про проведення навчальних телеконференцій для лікарів-акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів» започатковано проведення  щомісячних он-лайн конференцій з питань планування сім’ї для медичних працівників закладів охорони здоров’я Дніпропетровської області.

Трансляції доповідей за допомогою телемедійних технологій для закладів охорони здоров’я Дніпропетровської області відбуваються з конференц-залу Комунального закладу «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» ДОР»

Заплановано проведення 10 конференцій для лікарів загальної практики та акушерів-гінекологів ЛПЗ області (план конференцій додається). Наукову підтримку з підвищення кваліфікації лікарів різних спеціальностей з питань планування сім’ї під час он-лайн конференцій здійснюють завідувач кафедрою акушерства, гінекології та перинатології ФПО ДМА, професор, доктор мед. наук Ю.О. Дубоссарска та Заслужений діяч науки та техніки України, професор, доктор мед. наук З.М. Дубоссарска.

14.02.2018 року згідно плану відбулась перша конференція. Попередньо співробітниками обласного перинатального центру була проведена велика організаційно-технічна робота: створення умов для трансляції, пробні підключення,  неодноразові  телефонні та електронні повідомлення колегам…

Зусілля  дали результат – 67 закладів охорони здоров'я нашої області мали змогу підключення та отримання інформації:

  • професор З.М. Дубоссарська висвітлила питання застосування фолатів для профілактики вроджених вад розвитку плода та покращення репродуктивного здоров’я і якості життя жінок;
  • завідувач обласного Центра планування сім’ї, к.м.н. О.І.Мальцева мала доповідь за темою «Прегравідарна підготовка – запорука нормальної течії вагітності та пологів»;

дитячий гінеколог КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром  ДОР» Т.Я. Турович, поза планом, зробила доповідь «Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку», враховуючи кількість дистанційно-присутніх колег – сімейних лікарів.

Друга конференція відбулась 14.03.2018 року.

Завідувачка кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО, професор Ю.О. Дубоссарська, як співавтор, ознайомила лікарів з Резолюцією Експертної ради  «Оптимізація служби планування сім’ї в Україні в реалізації сучасної стратегії збереження здоров’я жінки» від 24 лютого 2017 р., яка доповнює існуючи нормативні документи.

Завідувач обласного Центра планування сім’ї,  к.м.н. О.І.Мальцева, детально зупинилась на  нормативно-правових аспектах планування сім’ї: накази МОЗ України № 59 від 21.01.2014 р. «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань плануванні сім'ї»,  №1030/102 від 29.11.2013 р. «Про удосконалення системи планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я в Україні»;  № 480 від 20.12.2002 «Про перелік видів добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу»  (перелік додається); формування реєстрів жінок з екстрагенітальною патологією, яким протипоказана вагітність.

Щодо основних завдань та методів роботи кабінетів телемедицини в Дніпропетровській області, мала доповідь завідувач консультативно-діагностичним відділенням КЗ «ДОПЦ зі стаціонаром»ДОР» О.В.Заяць, та нагадала усім учасникам конференції, які знаходились на зв’язку ,  що       за консультативною допомогою до Перинатального центру можна звертатись до лікарів наступних спеціальностей: акушери-гінекологи, гінекологи-ендокрінологи, лікарі з УЗД, неонатологи (в т.ч. неонатологи –реаніматологи), анестезіологи-реаніматологи; лікарі суміжних спеціальностей: ендокринолог, генетик, стоматолог, терапевт, дерматовенеролог, сексопатолог, андролог, лікар-уролог дитячого віку, гінекологи дитячого та підліткового віку, лікар спеціалізованого прийому з патології шийки матки та не виношування вагітності, фізіотерапевт.  Також завжди в  консультуванні за допомогою телемедицини беруть участь фахівці кафедри акушерства, гінекології та перинатології ДЗ «ДМА»МОЗ України», яка розташована на базі КЗ «ДОПЦС»ДОР».

Під час другої конференції до нашої трансляції підключилися 96 закладів охорони здоров'я Дніпропетровської області!

Ми чекаємо на Вас, колеги, 11 квітня 2018 року о 10-00, та щиро дякуємо за такий великий професійний інтерес до  питань планування сім’ї та бажання  безперервно навчатися!

Головний лікар КЗ «ДОПЦ зі стаціонаром» ДОР»

Л.І. Падалко.


 

ПЕРЕЛІК

видів добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу

 

Добровільне медичне обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, передбачає:

I. Консультації лікарів

1. Лікаря-терапевта або лікаря загальної практики - сімейного лікаря.

2. Лікаря-акушера-гінеколога.

3. Лікаря-уролога.

4. Лікаря-генетика.

5. Лікарів кабінетів, центрів планування сім'ї.

За показаннями - консультації лікарів інших спеціальностей

II. Клініко-лабораторне обстеження

1. Загальний аналіз крові.

2. Загальний аналіз сечі.

3. Аналіз крові на цукор.

4. Аналіз крові на сифіліс.

5. Аналіз крові на ВІЛ.

6. Флюорографія органів грудної клітки.

7. Бактеріоскопічне і цитологічне дослідження матеріалу з піхви, уретри, цервікального каналу (для жінок).

8. Бактеріоскопічне дослідження матеріалу з уретри (для чоловіків).

За показаннями - додаткові види клініко-лабораторного обстеження.

 

Додаток до наказу ДОЗ ОДА

від  22.01.2018 № 109/0/197-18

ПЛАН-ГРАФІК  ПРОВЕДЕННЯ ВИЇЗДІВ БРИГАДИ ФАХІВЦІВ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО

ЦЕНТРУ ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї

на 2018 рік

№ з/п

Назва Центру

Дата проведення

Місце проведення

Склад бригади

Першотравенська ЦМЛ,

Першотравенський ЦПМСД.

20.02.18

Першотравенська ЦМЛ

лікар гінеколог ендокринолог Ломазова Т.Я.,

лікар сексопатолог Полион Ю.М.,

лікар гінеколог дитячий Боровська Л.В.,

Тернівська ЦМЛ,

Тернівський ЦПМСД.

20.03.18

Тернівська ЦМЛ,

лікар акушер-гінеколог Кочиева С.Г.,

лікар уролог-сексопатолог Малишкин Д.І.,

зав. ЦПС, лікар гінеколог дитячий Мальцева О.І.,

Павлоградська ЦРЛ,

Павлоградський ЦПМСД.

17.04.18

Павлоградська ЦРЛ

лікар акушер-гінеколог Щірова О.М.,

лікар сексопатолог Поліон Ю.М.,

лікар гінеколог дитячий Боровська Л.В.,

Петриківська ЦРЛ,

Петриківський ЦПМСД.

15.05.18

Петриківська ЦРЛ

лікар гінеколог ендокринолог  Безверха О.В.,

лікар уролог-сексопатолог Малишкін Д.І.,

зав. ЦПС, лікар гінеколог дитячий Мальцева О.І.,

Покровська ЦРЛ,

Покровський ЦПМСД.

19.06.18

Покровська ЦРЛ

лікар гінеколог ендокринолог  Безверха О.В.,

лікар сексопатолог Поліон Ю.М.,

зав. ЦПС, лікар гінеколог дитячий Мальцева О.І.,

Синельниківська ЦРЛ,

Синельниківський ЦПМСД.

17.07.18

Синельниківська ЦРЛ

лікар акушер-гінеколог Бондаренко С.Г.,

лікар уролог-сексопатолог Малишкін Д.І.,

лікар гінеколог дитячий Боровская Л.В.,

Солонянська ЦРЛ,

Солонянський ЦПМСД.

21.08.18

Солонянська ЦРЛ

лікар акушер-гінеколог Бондаренко С.Г.,

лікар сексопатолог Полион Ю.М.,

лікар гінеколог дитячий Боровська Л.В.,

Верхньодніпровська ЦРЛ,

Верхньодніпровський ЦПМСД.

18.09.18

Верхньодніпровська ЦРЛ

лікар гінеколог ендокринолог  Ломазова Т.Я.,

лікар уролог-сексопатолог Малишкін Д.І.,

лікар гінеколог дитячий Боровська Л.В.,

Царичанська ЦРЛ,

Царичанський ЦПМСД.

16.10.18

Царичанська ЦРЛ

лікар акушер-гінеколог Щірова О.М.,

лікар сексопатолог Поліон Ю.М.,

зав. ЦПС, лікар гінеколог дитячий Мальцева О.І.,

Широківська ЦРЛ,

Широківський ЦПМСД.

20.11.18

Широківська ЦРЛ

лікар акушер-гінеколог Кочиева С.Г.,

лікар уролог-сексопатолог Малишкин Д.І.,

лікар гінеколог дитячий Боровська Л.В.,

Заступник директора – начальник управління О.П. Григорук.


Додаток до наказу ДОЗ ОДА

від 02.02.2018 №  202/0/197-18


ПЛАН-ГРАФІК

ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ З ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ДЛЯ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ТА АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ ЛПЗ ОБЛАСТІ

на 2018 р.


№ з/п

Назва ЛПУ

Дата

Теми

Відповідальна особа

1.

Вільногірська ЦМЛ,

Вільногірський ЦПМСД.

Лікувально-профілактичні заклади м. Кам’янське

Лікувально-профілактичні заклади м. Ж. Води.

Марганецька ЦМЛ,

Марганецький ЦПМСД.

Новомосковська ЦМЛ,

Новомосковський ЦПМСД.

ЦПСМД Новомосковського району

Новомосковська ЦРЛ

Лікувально-профілактичні заклади м. Павлоград.

Лікувально-профілактичні заклади Апостолівського району

Васильківська ЦРЛ,

Васильківський ЦПМСД.

Верхньодніпровська ЦРЛ,

Верхньодніпровський ЦПМСД.

Лікувально-профілактичні заклади Дніпропетров-ського району

Криворізька ЦРЛ,

ЦПМСД Криворізького району.

Лікувально-профілактичні заклади Криничанського району

Магдалинівська ЦРЛ,

Магдалинівський ЦПМСД.

Межевська ЦРЛ,

Межевський ЦПМСД.

Нікопольська ЦРЛ,

Нікопольський ЦПМСД.

14.02.18,

о 10 годині

«Фолати - обгрунтована інвестиція в репродуктивне здоров'я ».

Заслужений діяч науки та техніки України, професор, д.м.н. З.М.Дубоссарська.

«Прегравідарна підготовка – запорука нормальної течії вагітності та пологів».

Зав. ЦПС, к.м.н. О.І.Мальцева.

14.03.18,

о 10 годині

«Резолюція експертної ради з планування сім’ї».

Зав. кафедрою акушерства, гінекології та перинатології ФПО ДМА – професор, д.м.н. Ю.О.Дубоссарська.

«Нормативно-правові аспекти планування сім’ї: Накази МОЗ України № 59  від 21.01.2014 р. «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань плануванні сім'ї»,  №1030/102 від 29.11.2013 р. «Про удосконалення системи планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я в Україні»; формування реєстрів жінок з екстрагенітальною патологією, яким протипоказана вагітність».

Зав. ЦПС, к.м.н. О.І.Мальцева.

11.04.18,

о 10 годині

«Післяпологова контрацепція».

Заслужений діяч науки та техніки України, професор, д.м.н. З.М.Дубоссарська.

«Підготовка молочної залози до вагітності, пологів та грудного вигодовування; метод лактаційної аменореї».

Зав. ЦПС, к.м.н. О.І.Мальцева.

23.05.18,

о 10 годині

«Лікувальні властивості гормональної контрацепції».

Заслужений діяч науки та техніки України, професор, д.м.н. З.М.Дубоссарська.

«Дошлюбне консультування партнерської пари з питань планування сім’ї».

Зав. ЦПС, к.м.н. О.І.Мальцева.

13.06.18,

о 10 годині

«Контрацепція для жінок пізнього репродуктивного віку». «Контрацепція для підлітків».

Зав. кафедрою акушерства, гінекології та перинатології ФПО ДМА – професор, д.м.н. Ю.О.Дубоссарська.

«Дніпропетровський обласний центр планування сім’ї: функції та завдання».

Зав. ЦПС, к.м.н. О.І.Мальцева.

2.

Лікувально-профілактичні заклади м. Кривий Ріг

ЦМЛ  м. Нікополь,

ЦПМСД м. Нікополь.

ЦМЛ м. Покров,

ЦПМСД м. Покров

Першотравенська ЦМЛ,

Першотравенський ЦПМСД.

Тернівська ЦМЛ,

Тернівський ЦПМСД.

Павлоградська ЦРЛ,

ЦПМСД Павлоградського району

Петриківська ЦРЛ,

Петриківський ЦПМСД.

Петропавлівська ЦМЛ,

Петропавлівський ЦПМСД.

Покровська ЦРЛ,

Покровський ЦПМСД.

П’ятихатська ЦМЛ,

П’ятихатський ЦПМСД.

Лікувально-профілактичні заклади Синельниківсь-кого району

Солонянська ЦРЛ,

Солонянський ЦПМСД.

Софіївська ЦМЛ,

Софіївський ЦПМСД.

Томаківська ЦМЛ,

Томаківський ЦПМСД.

Царичанська ЦРЛ,

Царичанський ЦПМСД.

Широківська ЦРЛ,

Широківський ЦПМСД.

Юр’ївська ЦМЛ,

Юр’ївський ЦПМСД.

11.07.18,

о 10 годині

«Фолати - обгрунтована інвестиція в репродуктивне здоров'я ».

Заслужений діяч науки та техніки України, професор, д.м.н. З.М.Дубоссарська.

«Прегравідарна підготовка – запорука нормальної течії вагітності та пологів».

Зав. ЦПС, к.м.н. О.І.Мальцева.

08.08.18,

о 10 годині

«Резолюція експертної ради з планування сім’ї» .

Зав. кафедрою акушерства, гінекології та перинатології ФПО ДМА – професор, д.м.н. Ю.О.Дубоссарська.

«Нормативно-правові аспекти планування сім’ї: Накази МОЗ України № 59  від 21.01.2014 р. «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань плануванні сім'ї»,  №1030/102 від 29.11.2013 р. «Про удосконалення системи планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я в Україні»; формування реєстрів жінок з екстрагенітальною патологією, яким протипоказана вагітність».

Зав. ЦПС, к.м.н. О.І.Мальцева.

12.09.18,

о 10 годині

«Післяпологова контрацепція».

Заслужений діяч науки та техніки України, професор, д.м.н. З.М.Дубоссарська.

«Підготовка молочної залози до вагітності, пологів та грудного вигодовування; метод лактаційної аменореї».

Зав. ЦПС, к.м.н. О.І.Мальцева.

10.10.18,

о 10 годині

«Лікувальні властивості гормональної контрацепції».

Заслужений діяч науки та техніки України, професор, д.м.н. З.М.Дубоссарська.

«Дошлюбне консультування партнерської пари з питань планування сім’ї».

Зав. ЦПС, к.м.н. О.І.Мальцева.

14.11.18,

о 10 годині

«Контрацепція для жінок пізнього репродуктивного віку». «Контрацепція для підлітків».

Зав. кафедрою акушерства, гінекології та перинатології ФПО ДМА – професор, д.м.н. Ю.О.Дубоссарська.

«Дніпропетровський обласний центр планування сім’ї: функції та завдання».

Зав. ЦПС, к.м.н. О.І.Мальцева.

Фахівці м. Дніпро запрошуються згідно дат проведення конференцій у актову залу КЗ «ДОПЦ зі стаціонаром»Д0Р»  о 10 00 годині.

Заступник директора – начальник управління О.П. Григорук.Останнє оновлення (Четвер, 29 березня 2018, 13:54)

 

PostHeaderIcon Шановні відвідувачі!

Перинатальный центр, роддом  на космической Днепропетровск

 

 

Вітаємо вас на офіційному сайті

КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради.

 

 

 

 

 


Цей медичній заклад, продовжує більш ніж 25 -річну славну історію плідної праці на благо жінки та дитини. Дніпропетровського міського пологового будинку № 2.

У 2012 році наш лікувальний заклад вийшов на новий рівень. В рамках Національного проекту «Нове життя – нова якість материнства та дитинства» його було реорганізовано в Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради». Для цього був проведений  капітальний ремонт будівлі та приміщень, встановлено нове сучасне обладнання. І тепер центр гостинно відчинив свої двері для жінок всього Дніпропетровського регіону, маючи змогу надати їм медичну допомогу, без перебільшення, на найсучаснішому світовому рівні, як того вимагають реалії сьогодення.

Ще раз щиро вітаємо вас і ласкаво запрошуємо до нашого закладу!


Адміністрація та колектив.

 

PostHeaderIcon Звернення до батьків

Шановні майбутні батьки!

Дніпропетровський обласний Перинатальний Центр  запрошує Вас на екскурсію, де Ви зможете поставити всі запитання, що стосуються  майбутніх пологів  та знеболення.

Знайомство з Перинатальним центром  включає в себе  ознайомлення зі структурою центру, правилами вступу  та перебування в ньому. Вас ознайомлять  з умовами перебування у пологових залах , післяпологових  палатах, а також у Вас буде  можливість отримати консультацію психолога з допологової  підготовки, партнерських пологів, питань грудного вигодування  та правил догляду за новонародженим.

Попередній запис не потрібен.

Екскурсії проводяться щовівторка з 14:00 до 16:00год.,    співробітниками Перинатального Центру.

За бажанням на екскурсію можна приходити з однією близькою людиною, яка буде супроводжувати Вас  під час пологів.

З собою необхідно  мати одноразовий халат, бахіли (змінне взуття), пакет для особистих речей та результати флюорографії  особи, яка буде супроводжувати вагітну.

Колектив Перинатального Центру буде радий Вас бачити.

Звертатись в приймальне відділення акушерського стаціонару Перинатального Центру за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, 17

або за телефоном 756-88-09

Останнє оновлення (Вівторок, 20 березня 2018, 09:17)

 

PostHeaderIcon Потрібні працівники

Вакантні посади:

 

-         лікар-  анестезіолог – 5,0 ст

-         лікар-  анестезіолог – дитячий – 2,0 ст (з них 1,0ст. вільна до 30.10.2019р.)

-         лікар-  педіатр- неонатолог – 1,0 ст.

-         лікар – трансфізіолог – 1,0 ст

-         сестра медична – 6,0 ст

-         сестра медична з дієтичного харчування -1,0 ст

-         лаборант – 2,0 ст

-         лікар-лаборант - 1,0 ст

-         лікар – терапевт – 2,0 ст.( з них 1 ст. тимчасово вільна до 27.04.2019р)

-         адміністратор системи - 1,0 ст

-         електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування – 1,0ст.

Станом на  05.07.2017

Останнє оновлення (Середа, 05 липня 2017, 06:50)

 
Головна