PostHeaderIcon Консультатувно-діагностичне відділення

PostHeaderIcon Консультативно-діагностичне відділення

Консультативно-діагностичне відділення

КЗ "Дніпропетровський обласний перинатальний центр" зі стаціонаром ДОР"

 

Завідувач відділенням ЗАЯЦЬ ОЛЕНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

лікар акушер гінеколог вищої категорії

 

Консультативно-діагностичне відділення  є амбулаторно-полікліничним

cтруктурним підрозділом КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний

центр зі стаціонаром»ДОР» та організоване з метою надання висококваліфікованої

консультативно-діагностичної допомоги жінкам міста та Дніпропетровської області з

пріоритетним обслуговуванням жінок-інвалідів та підлітків.

Персонал консультативно-діагностичного відділення в своїй роботі керується діючим

законодавством, положенням про консультативно-діагностичне відділення, наказами МОЗ,

інструкціями та іншими чинними нормативними актами органів охорони здоров»я,

посадовими інструкціями, процесами та алгоритмами згідно нормативів ISO,

локальними протоколами.

 

Відділення надає консультативно-діагностичну допомогу та проводить

реабілітаційні заходи щодо жінок  із складною акушерсько-гінекологічною

патологією та вагітним групи високого та вкрай високого  перинатального ризику.

В консультативно-діагностичному відділенні проводиться:

- поглиблене виконання обсягу медичного обстеження, який не може бути виконаний

на попередніх етапах надання медичної допомоги вагітним та гінекологічним хворим,

- забезпечення застосування сучасних методів пренатальної діагностики та оцінки

стану плода з подальшою інтерпретацією отриманих результатів, в т.ч. за допомогою

телемедійних технологій,

- складення індивідуального плану спостереження вагітної після проведеного огляду

та обстеження для медичного персоналу перших двох етапів, надається

консультативний висновок спеціаліста ф. 028/о.

- організація та проведення перинатальної диспансеризації – комплексних заходів,

спрямованих  на антенатальну охорону плода, профілактику перинатальних та

інтранатальних ушкоджень; виявлення та  патологічних станів у вагітної жінки та плода,

- перинатальне супроводження вагітних  високого ступеня акушерського

та перинатального ризику, невиношуванням, багатопліддям, аутоімунними розладами,

важкими формами супутньої патології,

- психологічний супровід та підтримка вагітних із обтяженим репродуктивним анамнезом

та перинатальними ускладненнями на тлі даної вагітності,

- у разі необхідності, здійснюється направлення хворих на госпіталізацію до профільних

лікувальних закладів,

- впровадження в практику сучасних засобів діагностики та лікування ускладнень вагітності,

захворювань породіль, гінекологічних захворювань,

- забезпечення наступності з центрами  медико-санітарної допомоги первинного та

вторинного рівня, пологовими будинками та іншими ЛПЗ Дніпропетровської області,

- пропаганда здорового способу життя, позитивного ставлення до вагітності, природного

перебігу пологів, раннього прикладання до грудей і грудного вигодовування,

- ведення накопичення даних, їх збереження та аналіз стану здоров»я пацієнтів,

що звернулись до консультативно-діагностичного відділення,

- організаційно-методична та консультативна допомога центрам  медико-санітарної

допомоги первинного та вторинного рівня,

- здійснення у співпраці з кафедрою акушерства, гінекології та перинатології

ФПО ДЗ «ДМА»  наукового пошуку з метою оптимізації преконцепційної та пренатальної діагностики,

прогнозування та своєчасного лікування акушерсько-гінекологічних та перинатальних ускладнень.

Апробація та поширення нових сучасних методік діагностики та лікування перинатальної патології,

що дає можливість суттєво знизити захворюваність та перинатальну смертність.

Прийом хворих здійснюється лікарями акушерами-гінекологами,

терапевтом, ендокринологом, ЛОР, стоматологом, сонологами, лікарем-фізіотерапевтом, окулістом,

невропатологом, хірургом, лікарем кабінету функційної  діагностики та  лікарем кабінету  патології

шийки матки, психотерапевтом, психологом за попереднім  записом та за наявності   направлень,

а також без направлень згідно з  порядком організації  медичного обслуговування та направлення

пацієнтів до закладів охорони здоров»я, що надають третинну (високоспеціалізовану)

медичну допомогу.

Показаннями до направлення жінок до консультативно-діагностичного відділення є:

- Вирішення питання щодо можливості запліднення, виношування вагітності та розродження

у жінок з важкими формами спадкової або екстрагенітальної патології.

- Вирішення питання щодо доцільності та термінів переривання вагітності у жінок із важкими

формами соматичної або спадкової патології, обтяженим медико-соціальним анамнезом,

діагностованими вродженими вадами розвитку плода.

- Вагітні з наявністю екстрагенітальної патології незалежно від строку вагітності для

додаткового обстеження і вирішення питання про тактику превентивної терапії,

строках госпіталізації, вибору методу та часу пологів.

- Вагітні різних термінів із групи ризику невиношування вагітності для додаткового

обстеження та з»ясування ґенезу не виношування.

- Проведення пренатальних консиліумів.

-Породіллі, які перенесли пізній гестоз або масивну кровотечу під час

пологового періоду відразу після виписки із стаціонару, для призначення реабілітаційних заходів.

-Жінки групи ризику розвитку вад плоду.

- Консультування за допомогою телемедицини.

 

 

Чекаємо вас за адресою: М.Дніпропетровськ, вул.. Космічна 17, тел. 0567568829.

 

Співробітники відділення:

 

 

Булана Ніна Олексіївна

Лікар УЗД вищої категорії

Лікар УЗД висшої категорії.

Володіє всьома сучаними методиками УЗ досліджень у акушерстві та гинекології.

 

Лікар акушер гінеколог вищої категорії.

Загальний стаж праці 36 років, з 1991 року працює спеціалістом кабінету патології

шійки матки.

Володіє методиками діагностування та лікування фонових та передракових захворювань

шийки матки та піхви, діагностування раків.

У своїй роботі використовує такі методи лікування:

- кріодеструкція

-радіохвилювильова хірургія.

-електрокоагуляція

лазерна терапія

Шевченко Неля Шамілієвна лікар функціональної діагностики.

Закінчила ДДМА у 2004 році, за фахом - Лікувальна справа

У 2007 році отримала спеціальность - кардіолог

У 2012 році отримала спеціальность - функціональная діагностика

Володіє методами ЕКГ, ЕхоКГ, ЕЕГ, РЕГ, добовий моніторінг АТ та ЕЕГ, спірографія.

 

Кудрявцева Олександра Михайлівна - лікар терапевт

Нерсесян Юрій Едуардович

Лікар оторінолагінголог

Спільнік Тетяна Миколаївна лікар акушер гінеколог

 

Черевань Наталія Юхимівна

Лікар акушер гінеколог, лікар УЗД

Ігнатова Лілія Іванівна

лікар ендокрінолог

 
Головна Консультативно-діагностичне відділення