PostHeaderIcon Статті

PostHeaderIcon Склад грудного молока

Чи перетворюється молоко у «некорисне» у конкретний час, як подарунки феї у мотлох  із казки про Попелюшку?

Один з найпоширеніших міфів про грудне вигодовування звучить так: після року молоко не має нічого корисного,а грудне вигодовування – це погана звичка малюка…То ж час розвіяти цей міф.

Ііснує той мінімум, якого потребує ваша дитина, так би мовити, легкий старт у життя.

Ми орієнтуємося на рекомендацію ВООЗ: «Годувати дитину грудьми до 2 років та довше, за бажанням матері та дитини».

Грудне вигодовування. Чому це так важливо?

Грудне молоко - ідеальна їжа для новонародженого - натуральна, стерильна, тепла. Ця їжа:

 • Легко засвоюється і повноцінно використовується організмом дитини.
 • Захищає немовля від різноманітних інфекцій, алергічних реакцій і захворювань, сприяє формуванню власної системи імунітету.
 • Забезпечує ріст і розвиток малюка завдяки наявності в жіночому молоці комплексу біологічно активних речовин (гормони, ферменти, ростові, імунні фактори тощо).
 • Забезпечує вам емоційний контакт із малюком, основу правильної психологічної поведінки дитини в сім'ї та колективі, її соціалізацію. Сприяє інтелектуальному та пізнавальному розвитку.
 • Допомагає запобігти непланованій вагітності після пологів.
 • Захищає ваше здоров'я - сприяє нормальному перебігу післяпологового періоду, здійснює профілактику виникнення мастопатії, пухлин молочної залози, матки та яєчників.
 • Значно дешевша, ніж штучні суміші.
 • Лактація (виділення молока молочною залозою) складається з двох фаз: продукції та виведення молока.

Про молозиво і грудне молоко Склад жіночого молока - непостійний.

Протягом перших двох-трьох днів після пологів із грудей жінки виділяється молозиво, потім перехідне молоко, а через два тижні - зріле молоко.

Кількість молозива невелика, в середньому 30 мл на добу, але енергетична цінність його така висока, що повністю задовольняє харчові потреби новонародженого. Та молозиво не тільки надзвичайно корисний продукт харчування для немовляти. За рахунок високого вмісту в ньому різноманітних біологічно активних та захисних чинників, воно забезпечує надійне пристосування новонародженої дитини до умов нового позаутробного існування та захист від цілої низки інфекцій. Склад грудного молока може змінюватися і протягом доби, і навіть під час одного й того ж годування немовляти: перші порції молока "переднього, або раннього" містять більше білків та мінеральних речовин, останні порції "заднього, або пізнього" - більше жирів.

Обидві порції мають важливе значення для годування дитини.

Унікальний склад грудного молока

Зріле грудне Коров'яче
Білок, г 0,9-1,3 2,8-3,2
протеїн/казеїн, % 80:20 25:75
А-лактоальбумін, мг 26 120
Б-лактоглобулін, мг - 30
Лізоцим, мг 50 -
Імуноглобуліни, мг 105 66
Жир, г 3,8-4,5 3,0-3,5
Омега-6 /омега-3 жирні кислоти 10:1-7:1 3:1
Вуглеводи, г 6,5-7,5 4,6-4,8
в т.ч.бета-лактоза, % 85 -
альфа-лактоза, % - 100,0
олігосахариди, % 15.0 сліди

Грудне молоко – це :  Жир-  3.8% . Білок-   0.9% . Лактоза- 7%.  Інше - 0.2% . Вода-  88.1%

Компоненти  грудного молока

ВУГЕВОДИ: *Лактоза • Джерело 40% енергії.

*Олігосахаріди молока:  Галактоза,Фруктоза,Глюкоза,N-ацетилглюкозамин, Сиалова кислота,

Жири  МОЛОКА: -Джерело   енергії  - 50%

 • Будівельний матеріал   для мозку,  нервової  системи,  сітківки  ока,
 • Холестерол, Омега 3 та 6 ,мембрани жирових глобул-сприяють мієлінізації нервових волокон, в тому числі ЦНС(закутування в захисну оболонку), онкопротекція та імунозахист

Білки  молок а - низький вміст запобігає  переваженю незрілих  нирок;

 • ідеальне співвідношення сироваткових протеїнів та казеїну 80:20,
 • лактоферин(15-20% усіх білків)-регулює іони заліза,імуномодуляція, онкопротекція,
 • лактаптин(переважно забезпечує здоров*є матері,
 • остеопонтин -2,5% усіх білків молока-імуномодуляція,ангіогенез,за живлення ран, ремоделює кістки,
 • людський а-лдактоальбумін; таурин; лізоцим; імуноглобулін ; лактоферрин, ферменти; фактори  росту; гормони; ліпаза(активує в кишечнику дитини та допомагає засвоїти жири)
 • лактаза; амілаза ; протеази(розщеплює білки)
 • ксантиноксидаза, глутатіонпероксидаза, лужна фосфатаза

БИОАКТИВНІ речовини- це гормони та гормоноподібні сполуки, простагландіни, ростові фактори жіночого молока

Незамінні амінокислоти

Серотонін-гормон щастя

Мелатонін-приймає участь у ритмах сну та регулює ендокринну систему, сприяє зменшенню атопічних дерматитів,алергій

Протиінфекцій  захист   дитини

Імунні фактори- секреторний імуноглобулін А залишається в ЖКТ дитини ,захищає його

Жіноче молоко-це  жива  субстанція  високої  біологічної  складності

 • Колонізація кишечника  правильною флорою
 • Допомога дитині в розвитку власної імунної системи
 • Живі клітини в молоці (лімфоцити,нейтрофіли)
 • Лактоферин,лізоцим,антитіла
 • Постійне надходження антиінфекційних факторів: і вдень, і вночі
 • Мати «сканує» дитину ,іде постійне оновлення захисту

Та головне - мамине молоко індивідуально відповідає потребам кожної дитини.

Будьте впевнені: ви можете годувати!

Таким чином:

1. Харчова цінність. Перш за все грудне молоко — ідеальна їжа для немовлят. Воно дивовижно пристосовано до всіх особливостей травлення і обміну речовин кожного новонаро-дженого малюка. Білковий, жировий, вуглеводний компоненти жіночого моло-ка, вітаміни, мінеральні речовини — тонко і індивідуально відповідають потре-бам дитини, а деякі речовини, шо входять до складу молока — унікальні. Це-таурин, поліаміни, карнітин, інозітол, докозогексаєнова, ейкозопентаєнова жи-рні кислоти. Ці речовини є ессенціально необхідними для розвитку і формуван-ня ЦНС, фоторецепторів сітківки ока та ін.

2. Захисна роль жіночого молока забезпечується вмістом у жіночому молозиві і молоці цілої низки специфічних і неспецифічних антиінфекційних факторів, се-креторного імуноглобуліну А у високій концентрації-IgA, IgM, IgG, IgE, живих клітинних елементів (нейтрофіли, макрофаги), лактоферину, лізоциму, біфідус - -фактору, комплементу, парамінобензойної кислоти й захист від малярії), антис-тафілококового фактору та інших, які також сприяють формуванню власної по-вноцінної системи імунітету. Значна роль грудного молока в профілактиці хар-чової алергії.

3. Регуляторна роль жіночого молока пов'язується з наявністю в ньому різних гормонів (гіпоталамічних рилізинг-гормонів. гіпофізарних, тіреоїдних, стероїд-них. підшлункової залози, простагландинів ферментів і пепсину, трипсину, лі-пази, амілази та ін.), ростових факторів (епідермального, інсуліноподібного, нейроросткового). Ці речовини забезпечують фізіологічний перехід від гемот-рофного до лактотрофного харчування новонародженого, сприяють дозріванню в першу чергу, травного тракту дитини, запобігають перевантаженню гіпотала-мо-гіпофізарної системи новонародженого, регулюють процеси асиміляції і си-нтезу білка.

4. Психоемоційний аспект. Грудне вигодування відіграє важливу роль у проце-сах розвитку психоемоційних взаємовідносин між матір'ю і дитиною. Сьогодні саме годування грудьми розглядається як могутній емоційний стимул у процесі становлення психічних функцій дитини. Відмічено, що під час годування гру-дьми між матір'ю і дитиною встановлюється особлива близькість, яка зберіга-ється на довгі роки, а по деяких даних на все життя.

Таким чином, для  повноцінного  розвитку  дитини  грудне  вигодовування має надзвичайно  велике  значення, яке не можна переоцініти! Грудне молоко- це «біле золото» , це жива рідина для дітей усього світу.

 

PostHeaderIcon Психологічні аспекти вигодовування передчасно народжених дітей

Передчасно народженими є діти, які мають гестаційний вік від повних 22-х до 37 тижнів вагітності. Це не просто малюк, який народився з недостатньою вагою. Недоношеність передбачає насамперед «незрілість» дитячого організму, непристосованість немовляти до окремого існування від мами.

Материнство, як психосоціальний феномен, розглядають з двох основних позицій - як забезпечення умов для розвитку дитини і як кардинальні зміни особистісної сфери жінки. При цьому медична наука та психологія зосереджують свою увагу на вивченні психологічних чинників, які можуть слугувати факторами адаптації та дезадаптації жінки у психотравмуючих ситуаціях. Особливий інтерес становить питання про вплив на психоемоційний стан жінки народження дитини передчасно та визначення таких особистісних особливостей, що розглядаються як психотравмуючі фактори, що впливають на стан жінки після пологів. Передчасні пологи створюють передумови для розвитку клінічно значущих розладів адаптації жінки до стану материнства, що негативно впливають на стан породіллі та новонародженого

Виділено найпоширенішу реакцію породіль на психотравмуючий фактор – відчуття провини, що пов’язано із помилкою у розумінні відповідальності. Важливим кроком у цьому питанні є допомога жінці щодо відповідальності або усвідомлення її, але це відбувається тільки після того, як вона звільняється від думки, що відповідальність передбачає провину. Провина вимагає покарання, тому жінка відчуватиме себе пригніченою, відлюдькуватою.

Передчасне народження немовляти може викликати в матерів шок і, як наслідок, - порушення захисних механізмів психіки, позбавляючи жінку можливості використати адаптивні види та стратегії подолання цієї кризової ситуації. До шоку можуть також додаватися провина («що я зробила...?»), гнів («моя доля несправедлива»), заперечення того, що відбувається («це відбувається не зі мною»), депресія («мені байдуже»).

Після передчасного народження немовляти психологічні проблеми матерів можуть бути також спричинені відсутністю фізичного контакту з дитиною, яка для підтримання життєво важливих функцій перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, у зв'язку з відсутністю зорового контакту партнерів (мама і дитина) та обмеженістю тактильних відчуттів уявлення матері про дитину значною мірою має віртуальний характер .

Непослідовна поведінка передчасно народженого немовляти, спричинена особливостями його розвитку, може вводити батьків в сум'яття та засмучувати, вони можуть відчувати тривогу, пов'язану з проблемами виживання та розвитку дитини. Унаслідок цього батьки або уникають дитини, або, навпаки, компенсують зміни поведінки недоношених немовлят через свою гіперопіку. Незважаючи на невідповідність своєї поведінки сигналам немовляти, батьки ще більше перестимульовують дитину, погіршуючи її поведінку та збільшуючи свою особисту фрустрацію. Отже, недоношена дитина та пов'язані з нею проблеми догляду виснажують внутрішні ресурси багатьох матерів і, як наслідок, можуть погіршити взаємодію у діаді мама-дитина.

Важливими психологічними реабілітаційними процедурами вважають часті тілесні контакти матері із немовлям . Мати по­винна словами висловлювати свою любов до дитини, що сприяє покращенню психічного здоров’я обох. Якщо дитину забирати від матері, вона відчуває страх. Рівень гормонів стресу в її організмі різко підвищується. Її реакція протесту виражається сумним плачем та іншою поведінкою, яка означає, що немовля опинилося в ненормальному для нього середовищі. Цей негативний вплив відбувається у дуже важливий період для життя дитини – у період інтенсивного розвитку головного мозку, що може негативно позначитися на його розвитку.

Єдиною відмінністю між токсичним і терпимим стресом є відсутність або присутність матері. Звідси напрошується логічний висновок, що нормальне середовище для дозрівання дитини, тобто її гармонійного, запрограмованого природою, росту і розвитку, – це організм матері.

Існує «Метод кенгуру», що включає постійний шкірний контакт, рух матері з дитиною, її запахи, грудне молоко, розмови з дитиною, сприяє стимуляції мозку і його найкращому розвитку.

Догляд за дитиною за методом кенгуру забезпечує найкращий розвиток, оскільки цей метод максимально відтворює внутрішньоутробне середовище, де дитина відчувала себе безпечно.
Для забезпечення безперервного контакту дитини з організмом матері після народження необхідно витримати дві життєво важливі умови – контакт «шкіра до шкіри» і грудне вигодовування. Саме ці два компоненти догляду за новонародженим унікально пристосовані для задоволення базових потреб «незрілої» дитини.

Як бачимо, для того, щоб виходжувати дитину за методом кенгуру і забезпечити їй найкращий догляд, не важливими є дороге устаткування і високотехнологічні методики. Потрібно лишень забезпечити комфортні умови перебування в лікарні для матері  еластичний бандаж (перев'язь), який дозволяє надійно «закріпити» дитину у неї на грудях.

Перевагами грудного молока для передчасно народжених дітей є:

 • психоемоційний  взаємозв’язок дитини та матері
 • фізіологічний склад амінокислот
 • повне засвоєння білків і жирів
 • високий рівень поліненасичених жирних кислот, які є пластичним та енергетичним матеріалом для дозрівання та розвитку ЦНС
 • імуномодулюючі властивості грудного молока, що є основою для подальшого формування імунітету молоко для передчасно народжених немовлят містить більше IgA, лізоциму, лактоферину
 • вища абсолютна кількість макрофагів, лімфоцитів і нейтрофілів
 • більш високий рівень тиреоїдних гормонів, які сприяють фізіологічному становленню функції щитоподібної залози, розвитку та дозріванню  ЦНС, легеневого сурфактанту у передчасно народжених дітей.
 • годування передчасно народжених немовлят грудним молоком знижує частоту розвитку респіраторного дистрес-синдрому
 • знижує частоту розвитку НЕК у передчасно народжених дітей
 • годування грудьми і біля грудей матері ініціює перистальтичні рухи кишківника, викликає рефлекс ковтання і фізіологічну відповідь кишківнику
 • наявність активних ферментів, що допомагає дозріванню ферментної системи шлунково-кишкового тракту
 • профілактика  виразково-некротичного ентероколіту
 • присутність активних ферментів розширює дозрівання і доповнює дію ферменту цієї слаборозвинутої кишки
 • низька завантаженість  нирок, що сприяє фізіологічному становленню їх функції

СПОСОБИ ГОДУВАННЯ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

Гестаційний вік до 30-31 тижнів, маса тіла 1300г і менше

Зондове годування з використанням материнського молока

Гестаційний вік до 31-32 тижні
Гестаційний вік до 32-34 тижні

Годування з чашечки материнським молоком

Гестаційний вік до 34-36 тижнів

Прикладання до грудей матері, грудне вигодовування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо дитина не може годуватися біля грудей матері, використовують альтернативні методи годування зцідженим грудним молоком:

 • з чашечки
 • з чашечки і ложечки
 • через зонд
 • через зонд з додатковим використанням методу  покритого “пальця”
 • за допомогою шприца
 • з піпетки

Ослаблений малюк не здатний стимулювати вироблення грудного молока, тому молодій мамі необхідно проводити самостійне зціджування, що дозволяє налагодити лактацію.З цією метою годувальниці рекомендовано зціджуватися кожні 3 години і бажано біля кювеза в якому знаходиться дитина.

Не забувайте, що ваша дитинка зараз трошки не така як інші, але з часом, не без вашої допомоги звісно, вона зможе наздогнати у розвитку своїх однолітків.

Допомога батькам недоношеної дитини почуватися впевнено у той період, коли їх немовля перебуває у відділенні інтенсивної терапіі новонароджених або на другому етапі виходжування новонароджених надається медиками та психологами нашого центру.

З усіх питань звертайтеся за телефонами:

Відділення анестезіології та реанімації для недоношених дітей - 7568811

Психолог- 0984922527
 

PostHeaderIcon Організація роботи Ради медичних сестер КЗ«Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром»Дніпропетровської обласної ради»

Відповідно до Програми розвитку медсестринства України в КЗ «ДОПЦС зі стаціонаром»ДОР» сформовано всі умови для підвищення ефективності роботи та ролі молодших спеціалістів з медичною освітою в наданні медичної допомоги населенню області. Чільними напрямками у виконанні цієї програми є заходи, спрямовані на вдосконалення системи післядипломної освіти молодших спеціалістів з медичною освітою; здійснення реформ кадрової політики; розвиток професійних сестринських об'єднань та міжнародного співробітництва.

Багато чого в реформуванні медичної галузі  вже зроблено, у т. ч. в нашому закладі:

І. Ми працюємо в обласному перинатальному центрі, де надаємо медичну допомогу ІІІ рівня надання.

ІІ. Виконуємо та дотримуємось чіткої маршрутизації та регіоналізації медичної допомоги пацієнтам.

ІІІ. В своїй роботі чітко дотримуємось стандартів (процесів надання медичної допомоги згідно клінічних) локальних  протоколів, стандартів ДСТУ: ISO -2009; використовуємо та  вдосконалюємо  систему управління якістю надання медичної допомоги.

ІV. Робимо перші кроки по розрахункам вартості медичних послуг : в 2016р. придбане програмне забезпечення «Каштан» для проведення економічного аналізу роботи закладу та розрахунку вартості медичних послуг. З 2016. беремо участь у Пілотному проекті «Система DRG» за допомогою якою в МОЗ України на основі даних КЗ ДОПЦС»ДОР» розробляються методики розрахунку вартості медичних послуг по Україні.

V. Проводимо централізовану закупівлю лікарських засобів та інших закупок через систему «ProZorro».

VІ Впроваджуємо заходи по інформаційному забезпеченню медичних процесів в закладі для забезпечення медичного електронного документообігу з використанням програмного продукту «DORADO»,  «M.E.doc».

Значна роль в професійній підготовці та постійному вдосконаленню знань медичних сестер, акушерок  належить Раді медичних сестер КЗ "Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром»Дніпропетровської  обласної ради». Головним завданням Ради є виховання широко ерудованого спеціаліста, що вміє аналізувати і систематизувати свої знання та реалізувати їх в практичній діяльності. Головою Ради медичних сестер є Головна медична сестра .

Рада медичних сестер закладу - це 16 досвідчених старших медичних сестер та старших акушерок  вищої кваліфікаційної категорії, які мають практичний досвід роботи, організаторські здібності. Всі вони фахівці своєї справи, користуються повагою в колективі, передають свій досвід роботи молодим сестрам та акушеркам. Кожна старша медична сестра та старша акушерка це відповідальна високопрофесійна людина, яка вболіває за свою роботу та докладає всіх зусиль щоб у відділенні панувала доброзичлива атмосфера та затишок.

Для покращення організації праці сформовані сектори Ради медичних сестер. Рада та сектори працюють згідно положення про Раду медичних сестер та плану роботи, затвердженого головним лікарем. В складі Ради сформовані та функціонують  3 сектори:

І - виробничий або сектор організації праці та комплексної роботи з медперсоналом;

ІІ - навчально-виховної роботи або сектор вивчення і впровадження передового досвіду та  контролю якості надання сестринської допомоги;

ІІІ - санітарно-просвітньої роботи ;

Для удосконалення процесів роботи сформовані сектори:

- старших медичних сестер та їх резерву;

- сестер-господинь та їх резерву;

- молодших медичних сестер;

- молодших сестер по догляду за пацієнтами;

- санітарок-буфетниць.

Всі маніпуляції і медсестринський догляд здійснюються за розробленими та затвердженими стандартами сестринського догляду, стандартами підготовки пацієнтів до лікувально-діагностичних процедур, локальними протоколами виконання основних маніпуляцій і процедур, епідемічно-безпечними алгоритмами. Медичні сестри та акушерки виконують призначення лікаря, стежать за санітарним та охороним режимом, доглядають за пацієнтами, створюють позитивний психологічний клімат, надають долікарську медичну допомогу.

Контрольно-експертною групою Ради здійснюється контроль за роботою медичних сестер та акушерок за відповідними критеріями. А саме: обходи в відділеннях, дотримання інфекційної безпеки персоналу і пацієнтів, передача зміни, якість виконання лікарських призначень, вчасність обліку та використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, організація лікувального харчування, догляд за важкими та післяопераційними пацієнтами.

Головною метою Ради є підвищення теоретичних знань та освоєння практичних навичок молодшими спеціалістами з медичною освітою. Старшими медичними сестрами  та старшими акушерками активно проводиться робота щодо реформування сестринської діяльності та впровадження інноваційних процесів. Ще Леонардо да Вінчі стверджував : "... якщо запастися терпінням і виявити старання, то посіяне насіння знань неодмінно дасть добрі сходи". Тому Рада медичних сестер ефективно використовує такі сучасні технології підготовки, як тренінги, ділові ігри, майстер-класи, тестування, які дозволяють слухачам моделювати свою поведінку в штучно створеній ситуації.

Медичні сестри та акушерки навчаються шляхом участі в роботі загальнолікарняних науково-практичних конференцій, які проводяться з обов'язковим мультимедійним супроводом, в семінарах, що проводяться у відділеннях, а також отримують інформацію і обмінюються досвідом на обласних конференціях та курсах підвищення кваліфікації. Заняття в усіх секціях відбуваються щомісячно, за участю лікарів. На кожний виступ обов'язково готується реферат. В результаті ефективної організації роботи персоналу, значно поліпшилась якість роботи, зросла задоволеність пацієнтів якістю сестринського догляду.

З метою забезпечення основних напрямків діяльності, Рада взаємодіє з адміністрацією лікарні, Управлінням охорони здоров'я, Радами медичних сестер лікувально-профілактичних закладів міст і районів, суспільними організаціями, редакціями газет, журналів.

Велике значення приділяється вихованню в медичних сестер почуття відповідальності за доручену справу та відданості обраній професії. На високому рівні організовуються та щорічно проводяться конкурси: на кращу медичну сестру закладу, кращий санітарний бюлетень, кращу тематичну папку, а також святкові тематичні заходи: День медичної сестри, День медичного працівника, вшанування ветеранів ВВВ та ін.

На базі нашої лікарні проходять виробничу  та переддипломну практику студенти Дніпровського базового медицинского колледжу.

У навчанні студентів задіяні старші медичні сестри та старші акушерки  відділень. Велика увага приділяється майбутнім спеціалістам у вивченні локальних протоколів медичної сестри, стандартів та алгоритмів медсестринського догляду за пацієнтами безпосередньо на робочих місцях, основним етапам сестринського процесу, сестринській педагогіці, правилам дотримання інфекційної безпеки персоналу і пацієнтів, дотриманню сестринської етики та деонтології, мистецтву спілкування, вивченню регламентуючих роботу наказів.

В лікарні відпрацьована та впроваджена система контролю якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою. Рівень якості сестринського догляду включено в перелік показників моделі кінцевих результатів роботи відділень та закладу.

Сьогодні, як і в усі часи, професія медичного працівника є однією найблагородніших. Адже саме людям в білих халатах випали честь і обов'язок - зберігати, захищати, підтримувати і повертати безцінний дар - життя.

Медичні сестри та акушерки  закладу розуміють важливість своєї ролі у лікуванні пацієнтів і відповідально відносяться до виконання своїх функціональних обов'язків.

 

 

Головна медична сестра КЗ "Дніпропетровський

обласний перинатальний центр зі стаціонаром"ДОР"

Горбач І.І.

 

03.04.2017

 

PostHeaderIcon Міжнародний День захисту дітей

У червні 2017 року КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр» ДОР» відзначає 5 років з моменту свого відкриття. Саме тому щорічне  святкування Міжнародного Дня захисту дітей у нашому закладі стає більш вагомим, ніж завжди.

Перинатальний центр розпочав  своє функціонування  у  червні 2012 року на виконання

рішення тринадцятої  сесії Дніпропетровської обласної ради від 25.05.2012 року,

як обласний заклад, який надає висококваліфіковану допомогу вагітним жінкам

з високим та вкрай високим ступенем  ризику вагітності, а також дітям, які народилися

з вагою тіла від 500 грам та мають ускладнений перебіг неонатального періоду.

Заклад  розрахований на 200 ліжок та проведення 4000 пологів на рік.  Рейтингові

показники Центу щорічно порівнюються з показниками перинатальних центрів України

та входять до найкращих. З моменту відкриття та по сьогоднішній день у закладі

проведено 18 301 пологи. На теперішній час  саме у Дніпропетровському перинатальному

центрі майже 60 % жінок області народили дітей  у терміні  вагітності до 28 тижнів.

Близько 30% багатоплідних пологів відбулося в умовах Центру.  А це - 14 трієнь та 487

двієнь, тобто 1016 малюків поповнили населення нашого регіону, з'явившись на світ

одночасно з братами або сестрами.  В умовах відділення реанімації та інтенсивної

терапії новонароджених проліковано більше 40% новонароджених дітей області,

які народилися у важкому стані. З перших хвилин життя таким дітям були забезпечені

всі умови для надання сучасної, високоспеціалізованої медичної допомоги, що дозволило

дати шанс не тільки на виживання немовлят, а і на якісний подальший їх розвиток.

Слід також зазначити, що  з 2014 року   Дніпропетровський перинатальний центр надає

безвідмовну допомогу вагітним, роділлям та новонародженим із Донецької, Луганської

областей, АР Крим, а це більше семи  тисяч жінок, із яких -  366 вагітних та 374 народжених

ними дітей.

У перинатальному центрі працює всього: 523 фахівця, із них – 153 лікарів (лікарів вищої

категорії-  57 (41,5%), I категорії-25 (19,5%); 221 медичних сестер (вищої категорії- 103

(53,3%), I категорії-11 (5,7%); 112- молодших медичних сестер, 82- загально лікарняного персоналу.

Очолює колектив  заслужений лікар України, кандидат медичних наук  Падалко Л.І. Працівники

закладу у своїй роботі дотримуються вимог  клінічних протоколів МОЗ України,  міжнародних

стандартів послуг та забезпечують цілодобову якісну медичну допомогу своїм пацієнтам.

Перинатальний центр  носить почесне звання «Лікарні, доброзичливої до дитини»,

«Закладу якісного медичного обслуговування». У 2017 році Дніпропетровський перинатальний

центр за рекорд народження трійні з максимальною різницею в часі 38 днів та 3 години внесено

до Національного Реєстру  Рекордів.

На базі перинатального центру багато років працює Регіональний організаційно-методичний

центр з питань впровадження новітніх перинатальних технологій в акушерстві та неонатології,

ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня,  доброзичлива до дитини» по заохоченню та підтримці грудного

вигодовування, міжнародного проекту покращення планування сім’ї та репродуктивного здоров’я в

Україні «Разом до здоров’я».

Упродовж  5 років  1 червня обласний перинатальний центр відмічає День захисту дітей.

Міжнародний День захисту дітей – це не тільки веселе свято для самих дітей, це і нагадування

суспільству про необхідність захищати права малечі. Мета цього свята знову і знову нагадати,

що діти - безцінні, їх здоров'я повинно бути захищено на всіх рівнях,  бо  здорова дитина - це

щаслива сім'я, це майбутнє України.

Країна, в якій здоров’ям дитини від першого її подиху опікується держава,  буде розвиватися і

крокувати вперед.

Цього року Міжнародний  День захисту дітей в Дніпропетровському обласному перинатальному

центрі буде святкуватися 1 червня 2017 року о 12:00 за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, 17.

Запрошуємо дітей, народжених у нашому закладі  за весь час його існування та їх батьків,  на свято!

Як лікар - педіатр  я  щиро вітаю усіх зі святом та бажаю здоров'я Вашим дітям!

Зав. відділення постінтенсивого догляду та виходжування новонароджених  І.І. Самохінаv

 

PostHeaderIcon Годування на вимогу: корисно і малюку, і матусі

Годування на вимогу - саме цим воно відрізняється від поширеного в середині 20 століття 
годування грудьми по режиму. Однак багато мам бачуть в цьому принципі заклик до анархії
 і часом відмовляються від нього. А між тим, годування на вимогу є дуже зручним для мами,
 якщо воно правильно організовано. Говорячи про годування на вимогу,  маються на увазі 
вимоги не тільки з боку дитини, але і з боку матері. Про вимоги з боку дитини мами зазвичай 
чули. Про вимоги з боку матері більшість має дуже туманне уявлення. Отже,
 давайте розберемося з цими поняттями.
Годування на вимогу дитини
В основному частоту прикладання до грудей регулює дитина. При будь-якому занепокоєнні,
 плачі або пошуковій  поведінці, коли малюк крутить головою і ловить ротиком, його потрібно
 прикласти до грудей.  Дитина може робити такі рухи навіть уві сні, і їй можна і потрібно дати
 груди сонній, вона  буде смоктати,  не прокидаючись. Малюка перших місяців життя слід 
прикладати до грудей з будь-якого приводу, надавши йому можливість смоктати груди коли
 він хоче і скільки хоче.
Це необхідно не тільки для насичення немовляти, але і для його психоемоційного комфорту. 
У хвилини неспокою, для психологічного комфорту малюк може прикладатися до грудей до 4 
разів на годину. В цілому,  у дитини перших місяців життя протягом доби буває 12-20 годувань.
Як правило, така частота лякає недосвідчених мам. По-перше, вони, часом, бояться перегодувати
 малюка. Однак,  такі побоювання безпідставні. Шлунково-кишковий тракт новонародженого 
пристосований не до годівлі по годинах, а до безперервного годування! Грудне молоко може 
засвоюватися в кишечнику в необмежених кількостях завдяки тому, що містить ферменти для
 власної переробки. Таким чином, грудне молоко є унікальною їжею, яка допомагає сама себе 
засвоювати. Саме тому воно є «золотим стандартом» вигодовування дітей першого року життя.
 З іншого боку, матусі бояться, що дитина буде смоктати груди  практично безперервно. Однак,
 вимоги дитини не хаотичні, а розподіляються протягом доби в певному ритмі, до якого може
 підлаштуватися будь-яка мама. У здорового малюка перших 2-х місяців життя приблизний 
інтервал між вимогами в денний час складає 1-1.5 години, в нічний час інтервал може збільшитися
 і за ніч дитина прикладається до грудей всього 3-4 рази. В основному,  смоктання супроводжують
 сон немовляти в стадіях засинання і пробудження. Починаючи з 2 –х місяців  життя інтервал між 
ними зростає до 1, 5-2 годин. Нічний ритм прикладання не змінюється. До 4-6 місяців прикладання
 до грудей стають ще рідше, але, тим не менше, їх число не падає нижче 12 годувань на добу і 
вони,  як і раніше,  пов'язані зі сном. Це - оптимальне число прикладань дитини до грудей для
 забезпечення нормальної лактації та гармонійного зростання малюка.
Деякі діти смокчуть набагато частіше, а деякі - рідше цього ритму. Чому так відбувається?
Якщо є причини для дискомфорту, частота вимог дитини збільшується, і він починає частіше і 
триваліше смоктати. Тривале смоктання компенсує стрес, а на маминих руках він відчуває себе 
в цілковитій безпеці. Як тільки дискомфорт подолано, немовля повертається до частоти прикладань,
 властивої його віку. Чим менше дитина, тим більше часу потрібно для подолання дискомфорту.
 Дуже часто і довго смокчуть діти, які важко пережили пологи і мають підвищену збудливість 
нервової системи. Як тільки стан дитини стабілізується, а на це може піти від декількох днів до
 декількох тижнів, частота смоктання знижується до нормальної.
А в яких випадках діти смокчуть рідше?
Якщо дитина багато і довго спить, вона  прикладається до грудей один  раз в 2, 5-4 години. 
Як правило, це маля, привчене до таких перерв у пологовому будинку. Тривалий сон характерний
 також для ослаблених, недоношених, хворих діточок. Однак,  це не є фізіологічною нормою, і рано
 чи пізно позначиться і на стані лактації, і на стані дитини. Жіночі груди розраховані на фізіологічну 
норму вимог, яка ніколи не буває менше 12 разів на добу. При скороченні числа прикладань кількість
 виробленого молока поступово зменшується і сходить нанівець.
З іншого боку, збільшення інтервалу між прикладаннями призводить до перерозтягування  стінок 
шлунка у дитини.  Тому, найчастіше, при такому годуванні, через кілька тижнів або місяців, навіть
 при наявності достатньої кількості молока у мами, дитина починає гірше додавати у вазі. 
Для такої дитини дуже актуальним буде саме годування на вимогу матері. До речі, думка, 
що саме тривалий сон буде компенсувати стрес немовляти, нічим не підкріплюється, природа 
призначила дитині єдиний фізіологічний механізм компенсації - тривале перебування на руках 
матері з тривалим ссанням грудей. Чим швидше малюк це зрозуміє, тим швидше позбудеться 
своїх проблем.
Годування на вимогу матері
Мати і дитя являють собою після пологів нерозривний симбіоз, практично єдиний організм, 
який злагоджено працює в єдиному ритмі, так само як це відбувалося в процесі виношування
 дитини. Безумовно, мама виконує в цьому симбіозі провідну роль, проте бажання обох сторін 
рівноправні і мають відповідно задовольнятися. У мами існує потреба прикласти дитину до грудей, 
така ж сильна,  як і у дитини її смоктати. Вона виникає кожні 1,5-2 години вдень і 3-4 рази за ніч. 
У перші дні годування, коли у мами починаються приливи молока, вона виявляє цю потребу дуже
 легко. Як тільки малюк намагається проспати більше 1, 5 годин, у мами відразу ж переповнюються
 груди. Як правило, багато матусь терпляче чекають, поки малюк прокинеться і через деякий час 
перестають орієнтуватися в своїх власних потребах. Насправді,  немає ніяких перешкод, щоб 
запропонувати груди сонній  дитині.  Особливо, після того,  як вона проспала більше години.
Якщо мама піднесе дитину до грудей і почне дратувати соском нижню губку малюка, він відкриє свій
 ротик  і почне ловити сосок. Кожній матері потрібно знати, годування і сон дитини - це процеси, 
які не заважають один одному і можуть бути  паралельними. Більш того, малюки воліють спати під
 материнською груддю, мирно посмоктуючи її. Саме тому, керуючись своїм внутрішнім ритмом, мати 
повинна сама пропонувати дитині груди з частотою раз в 1-2 години вдень і раз в 3-4 години вночі. 
Як правило, ритми мами і дитини підлаштовуються один під одного і через деякий час (у одних мам
 це займає пару тижнів, у інших кілька місяців) груди перестають  переповнюватися. Мама вже 
керується не приливами, а якимсь «внутрішнім годинником», який, за спостереженнями дослідників
 відповідає вищезгаданим ритмам.
Якщо внутрішні ритми мами були порушені, то вона може їх легко відновити, просто дивлячись на 
годинник. Особливо актуально контролювати частоту прикладання для ослаблених дітей (хворих, 
маловагових, недоношених). Однак,  маму повинно турбувати, якщо здорова дитина довго не 
прикладається до грудей. Це особливо характерно  для малюків перших 3-х місяців життя. Коли 
дитина стає старше, годування на вимогу матері дозволяє їй налагодити нормальний ритм дня і 
встигати робити всі свої домашні справи. Набагато зручніше запропонувати дитині груди тоді, 
коли це зручно мамі і потім якийсь час займатися своїми справами, будучи впевненою, що малюк 
ситий. Правда,  дитина, яка отримувала  груди тільки за своїм бажанням і ніколи на вимогу матері, 
може відмовитися «раптом» виконувати її побажання. Проте, саме мама визначає найбільш зручний
 і спокійний  час для того,  щоб погодувати малюка. Звичайно, мова йде про маму, яка орієнтується
 в потребах дитини, і буде шукати зручний час відповідно до його ритмів. Він готовий прикладатися 
на вимогу матері і вчитися вбудовуватися в її ритми, якщо мама їх йому демонструє, тобто з самого
 початку пропонує груди не тільки тоді, коли хоче він, а й в ті моменти, коли потрібно їй самій. 
Таким чином, годування на вимогу матері-це необхідна умова для організації природного вигодовування 
дитини. У перші 2-3 місяці життя дитини, воно дозволяє підтримувати достатній ритм прикладань,
 забезпечує оптимальну стимуляцію і спорожнення грудей, попереджає розвиток лактостазів. 
В подальшому, саме годування на вимогу матері, є початком виховання малюка  і допомагає мамі
 раціонально спланувати розпорядок дня дитини. Тому, дорогі матусі, не бійтеся годувати дитину 
на вимогу, це можна організувати дуже зручно, а якщо у вас не виходить - звертайтеся до фахівців 
і вам завжди допоможуть! 

Член координаційної ради з грудного вигодовування  КЗ  ДОПЦС ДОР  Жиленкова Я.Г.
 
Головна Статті