Дніпропетровський обласний
Перинатальний центр

ми радi, що Ви з нами !

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПО ДМА

опис кафедри

завiдувач кафедри

Дубоссарська Юліанна Олександрівна

Перша в Радянському Союзі кафедра перинатології факультету удосконалення лікарів (ФУЛ) була відкрита 2 січня 1989 р. за наказом ректора Дніпропетровського медичного інституту (ДМІ), член-кореспондента НАН і НАМН України, професора Л.В. Новицької-Усенко на базі міського пологового будинку № 2 м. Дніпропетровська.

З самого початку кафедра, заснована на міждисциплінарному підході – акушерства, гінекології та неонатології, поставила за мету зниження перинатальних втрат та акушерських ускладнень. Першою завідувачкою кафедри протягом 22 років з 1989 по 2011 рр. була професор, Заслужений діяч науки та техніки України, д.м.н. Зінаїда Михайлівна Дубоссарська.

У різні роки на кафедрі працювали талановиті викладачі акушери-гінекологи: доценти, к.м.н. Г.А. Черепня, І.Ю. Туз, В.М. Лунгол, Л.І. Дерев’янко, асистенти, к.м.н. С.В. Лукащук, В.М. Гончаренко, А.Г. Приймак, асистент П.Я. Потерайло; неонатолог, доцент, к.м.н. Н.П. Кузьмицька та інші.

У 1994 р. для покращення засвоєння лікарями-інтернами акушерами-гінекологами практичних навичок при невідкладних станах у гінекології відкрита перша філія кафедри на базі гінекологічного відділення Клінічного об’єднання швидкої медичної допомоги м. Дніпропетровська. З 1996 р. у складі кафедри перинатології з’явилась друга філія у м. Кривому Розі, що раніше була окремою кафедрою акушерства та гінекології ФУЛ ДМІ. Тому у 1996 р. кафедра перинатології була перейменована у кафедру акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії.

Кафедра акушерства та гінекології ФУЛ ДМІ м. Кривого Рогу створена в 1973 р. за наказом ректора ДМІ, Заслуженого діяча науки УРСР, професора І.І. Крижанівської на базі Криворізького міського пологового будинку № 1. Завідувачами кафедри були: професор, д.м.н. М.Б. Розуменко (1973–1979), професор, д.м.н. А.С. Єршова (1979–1983), доцент, к.м.н. Г.В. Зубков (1984–1989), доцент, д.м.н. Л.В. Василенко (1990–1996).

За роки існування цієї кафедри захищено 1 докторську дисертацію доцентом Л.В. Василенко і 5 кандидатських дисертацій асистентами Н.Д. Малієнко, В.М. Лунгол, О.Я. Меліковим, Л.І. Кривенко та І.Л. Зиміною. В науковій роботі кафедра акушерства та гінекології ФУЛ ДМІ співпрацювала з НДІ гігієни праці та професійних захворювань м. Кривого Рогу, вивчався вплив екології та виробничих факторів на стан генеративної функції жінки.

З 1 вересня 2011 р. і донині кафедру акушерства, гінекології та перинатології ФПО очолює професор, д.м.н. Юліанна Олександрівна Дубоссарська. В теперішній час науково-педагогічними співробітниками кафедри є: професор, Заслужений діяч науки та техніки України, д.м.н. З.М. Дубоссарська, доцент, д.м.н. Ю.М. Дука, доценти, к.м.н. Т.А. Жержова, В.В. Лебедюк, асистенти, к.м.н. Л.П. Грек, В.В. Радченко, В.Т. Нагорнюк, лаборанти А.В. Богдан і О.В. Головатна.

Підвищення кваліфікації лікарів. Щорічно на кафедрі проводиться післядипломна підготовка понад 500 лікарів. На кафедрі постійно триває навчання лікарів-інтернів та слухачів акушерів-гінекологів, сімейних лікарів, іноземних та вітчизняних клінічних ординаторів за фахом “Акушерство та гінекологія”. Протягом навчального року проводяться цикли тематичного удосконалення для лікарів акушерів-гінекологів: “Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології”, “Невідкладні стани в акушерстві” та для лікарів загальної практики – сімейної медицини: “Ведення фізіологічної вагітності”, а також цикли спеціалізації, стажування і передатестаційні цикли за фахом “Акушерство та гінекологія”.

На базі кафедри пройшли навчання понад 25 клінічних ординаторів та магістрів з Китаю, Сирії, Йорданії, Грузії, Азербайджану, Камеруну та інших країн світу. На кафедрі для навчального процесу створена сучасна матеріально-технічна база: кабінет комп’ютерного контролю знань для лікарів-слухачів та інтернів, що підключений до мережі Інтернет, 15 навчальних комп’ютерних програм, фантомний клас з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.

Наукова робота

Тільки професійний альянс науки та практики обумовлює ефективність існування кафедри. Питаннями репродуктивної ендокринології професор 3.М. Дубоссарська займається понад 40 років та є відомим вченим як в Україні, так і за її межами. Науковий напрямок кафедри з 1999 р.: “Вікова ендокринологія жінки, профілактика та лікування хвороб естрогенного дефіциту”. З 1995 по 2002 рр. кафедра проводила клінічну апробацію та наукове обґрунтування ефективності лікувальних чинників курорту „Солоний Лиман” у жінок із запаленням геніталій, безпліддям та клімактеричними розладами, результати дослідження опубліковані у книзі „Солоний Лиман” у співавторстві з іншими кафедрами ДДМА.

Протягом багатьох років кафедра багаторазово отримувала держбюджетні гранти МОЗ України для проведення наукових досліджень. Співробітники та здобувачі кафедри проводили наукові дослідження, присвячені запальним захворюванням геніталій, нейроендокринним синдромам в гінекології, невиношуванню вагітності, неплідності, проблемам індукованої вагітності, генітальному ендометріозу, дисгормональним захворюванням молочних залоз.

Під науковим керівництвом завідувачки кафедрою, професора Ю.О. Дубоссарської захищені 2 кандидатські дисертації та виконується 1 кандидатська дисертація, а під науковим керівництвом професора З.М. Дубоссарської захищені 2 докторські і 19 кандидатських дисертацій, виконується 1 докторська дисертація.

Лікувальну роботу співробітники кафедри здійснюють на 3 клінічних базах: у Комунальних закладах “Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром” (головний лікар – к.м.н. Л.І. Падалко), “Дніпропетровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги” (головний лікар – В.Г. Корпусенко) та “Криворізький міський клінічний пологовий будинок № 1” (головний лікар – Л.А. Васильєва).

Видавницька діяльність

Співробітниками кафедри видано 5 підручників (у співавторстві), 11 монографій, 10 навчальних посібників для лікарів різних спеціальностей, понад 900 наукових статей та інших публікацій, значна частка з яких – сумісно з практичними лікарями області, створено понад 1100 навчально-методичних розробок. Зокрема, у 1999 р. професором З.М. Дубоссарською у співавторстві було опубліковано перший в СРСР підручник „Перинатологія”. За навчально-методичні посібники у 2008-2014 рр. співробітники кафедри неодноразово отримували грамоти за І та ІІ місця у номінації „Навчально-методичні посібники з інноваційних технологій у навчанні” на Дніпропетровських обласних міжвузівських конкурсах на ”Кращу наукову, навчальну, навчально-методичну та художньо-публіцистичну літературу”. Професори Ю.О. Дубоссарська і З.М. Дубоссарська приймають участь в створенні наказів МОЗ України і клінічних протоколів з акушерсько-гінекологічної допомоги, є співавторами 15 клінічних протоколів і 5 міждисциплінарних консенсусів.
Завідувачка кафедрою, професор Ю.О. Дубоссарська – член редакційних колегій 3 фахових науково-практичних журналів: „Жіночий лікар”, „Репродуктивна ендокринологія”, „Медицинские аспекты здоровья женщины”, а професор кафедри З.М. Дубоссарська – член редакційних колегій 7 фахових науково-практичних журналів: „Медичні перспективи”, „Здоровье женщины”, „Жіночий лікар”; „Медицинские аспекты здоровья женщины” та інших.

При підтримці Головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації і кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО у Дніпропетровську проведені 2 наради МОЗ України (2000, 2005) та Пленум Асоціації акушерів-гінекологів України (2008). Співробітники кафедри приймали активну участь у міжнародних проектах, а саме: українсько-американських проектах USAID “Разом до здоров’я” і “Здоров’я матері та дитини”, швейцарсько-українській програмі “Здоров’я матері та дитини”, проекті “Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ від матері до плода” та впровадженні Україно-Німецького партнерства з акушерства, перинатології та неонатальної медицини.

Нагороди співробітників кафедри

Внесок кафедри у охорону здоров’я жінок високо оцінено: професор З.М. Дубоссарська отримала звання “Заслужений діяч науки та техніки України” (1998), нагороджена орденом Княгині Ольги ІІ (2016) і ІІІ ступеню (2006), подякою Президента України, почесними грамотами Верховної Ради України і МОЗ України. У 2010 р. за підвищення кваліфікації лікарів акушерів-гінекологів Придністровської молдавської республіки професор З.М. Дубоссарська нагороджена медаллю “За трудову доблесть”, а доцент Т.А. Жержова та асистент Л.П. Грек – почесними нагородами „Відмінник охорони здоров’я”. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську діяльність професор З.М. Дубоссарська, доценти В.В. Лебедюк і Т.А. Жержова, асистенти Л.П. Грек і В.Т. Нагорнюк нагороджені подяками ректора ДМА, академіка НАМН України, професора Г.В. Дзяка.

Безперервне післядипломне навчання лікарів акушерів-гінекологів та лікарів загальної практики – сімейної медицини дозволить зменшити показники материнської, малюкової та дитячої смертності, а також підвищити якість надання акушерсько-гінекологічної допомоги в Дніпропетровській області, що є основною метою існування кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПО ДЗ “ДМА”.

контактні дані кафедри

Телефони:

Eлектронна пошта, вебсайт:

scrollToTop