Дніпропетровський обласний
Перинатальний центр

ми радi, що Ви з нами !

Консультативно-діагностичне відділення

ДОКТОРА ВІДДІЛЕННЯ

опис вiддiлення

Консультативно-діагностичне відділення є амбулаторно-полікліничним структурним підрозділом третинного рівня надання медичної допомоги.

КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» ДОР» та організовано з метою надання висококваліфікованої консультативно-діагностичної допомоги жінкам міста та Дніпропетровської області з пріоритетним обслуговуванням жінок-інвалідів та підлітків.

У своїй діяльності керується діючим законодавством України, наказами МОЗ, стандартами роботи згідно вимог ДСТУ ISO 9001:2015 та іншими нормативними документами з питань надання перинатальної допомоги.

Відділення надає консультативно-діагностичну допомогу та проводить реабілітаційні заходи щодо жінок із складною гінекологічною патологією та вагітним групи високого та вкрай високого перинатального ризику.

У відділенні забезпечується поглиблене виконання обсягу медичного обстеження, який не може бути виконаний на попередніх етапах надання медичної допомоги вагітним та гінекологічним хворим. При необхідності, проводиться консультативне обстеження іншими спеціалістами, в т.ч. за допомогою телемедійних технологій; забезпечюється застосування сучасних методів пренатальної діагностики та оцінки стану плода з подальшою інтерпретацією отриманих результатів; складення індивідуального плану спостереження пацієнтки після проведеного огляду та обстеження для медичного персоналу перших двох етапів, з наданням кожному пацієнту консультативного висновку спеціаліста ф. 028/о.

Також у відділенні забезпечується організація та проведення перинатальної диспансеризації – заходів, спрямованих на антенатальну охорону плода, профілактику перинатальних та інтранатальних ушкоджень; виявлення патологічних станів у вагітної жінки та плода; проводиться перинатальне супроводження вагітних високого та вкрай високого ступеню акушерського та перинатального ризику, невиношуванням, багатопліддям, аутоімунними розладами, важкими формами супутньої патології; психологічний супровід та підтримка вагітних із обтяженим репродуктивним анамнезом та перинатальними ускладненнями на тлі даної вагітності.

У разі необхідності, здійснюється направлення хворих на госпіталізацію або на консультування до профільних лікувальних закладів; впроваджуються в практику сучасні засоби діагностики та лікування ускладнень вагітності, захворювань породіль, гінекологічних захворювань.

В консультативно-діагностичному відділенні забезпечується наступність з центрами медико-санітарної допомоги первинного та консультативно-діагностичними центрами вторинного рівня, пологовими будинками, міськими перинатальними центрами та іншими лікувально-профілактичними закладами Дніпропетровської області.

У відділенні надається організаційно-методична та консультативна допомога лікувально-профілактичним закладам первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги, у співпраці з кафедрою акушерства, гінекології та перинатології ФПО ДЗ «ДМА МОЗ України» здійснюється науковий пошук з метою оптимізації преконцепційної та пренатальної діагностики, прогнозування та своєчасного лікування акушерсько-гінекологічних та перинатальних ускладнень, проводиться апробація та поширення нових сучасних методик діагностики та лікування перинатальної патології, що дає можливість суттєво знизити захворюваність та перинатальну смертність.

Консультативно-діагностичне відділення КЗ «ДОПЦ зі стаціонаром» ДОР» працює у режимі, що забезпечує здійснення консультативно-діагностичної допомоги щодня по буднях з 8.00 до 18.00 годин, по суботах – з 8.00 до 14.00, вихідний – неділя. Прийом хворих здійснюється лікарями відділення за попереднім записом та за наявності направлень, а також без направлень згідно з порядком організації медичного обслуговування та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу. У відділенні працює кабінет телемедицини.

Відбір хворих на консультацію і діагностичні дослідження в консультативно-діагностичне відділення забезпечують лікарі акушери-гінекологи та лікарі загальної практики центрів первинної та вторинної медико-санітарної допомоги.

При зверненні до консультативно-діагностичного відділення хворий повинен мати направлення встановленого зразка (у направленні слід вказати мету консультації), виписний епікриз із амбулаторної карти та історії хвороби з результатами інструментальних, лабораторних обстежень і консультацій фахівців, обмінну карту вагітної, паспорт чи інший документ, що засвідчує особу хворого та місце його проживання.

Показаннями до направлення жінок до консультативно-діагностичного відділення є: вирішення питання щодо можливості запліднення, виношування вагітності та розродження у жінок з важкими формами спадкової або екстрагенітальної патології; вирішення питання щодо доцільності та термінів переривання вагітності у жінок із важкими формами соматичної або спадкової патології, обтяженим медико-соціальним анамнезом, діагностованими вродженими вадами розвитку плода; вагітні з наявністю тяжкої екстрагенітальної патології (серцево-судинні захворювання, серцево-судинна недостатність; цукровий діабет, у тому числі – гестаційний інсулінозалежний; ендокринна патологія з порушенням функції; захворювання нирок з порушенням функції або наявністю артеріальної гіпертензії; дифузні захворювання печінки; легеневі захворювання, ускладнені дихальною недостатністю; захворювання згортувальної системи крові; системні захворювання сполучної тканини та інш.) незалежно від терміну вагітності, для додаткового обстеження і вирішення питання про тактику превентивної терапії, строках госпіталізації, вибору методу та часу пологів; для проведення пренатальних консиліумів; жінки репродуктивного віку, які тривалий час хворіють запальними захворюваннями геніталій, не піддатливі до лікування; породіллі, які перенесли пізній гестоз або масивну кровотечу під час пологового періоду відразу після виписки із стаціонару, для призначення реабілітаційних заходів; жінки групи ризику розвитку вад плоду; жінки з доброякісними утвореннями урогенітального тракту та молочних залоз.

контактні дані вiддiлення

телефони:

Реєстратура

+380567568829

Реєстратура

+380971491646

УЗД

+380631469462

Рентген-кабінет

+380983037936

Электронна пошта, cоцiальнiмережi, вебсайт:

запис на консультацію

Будь ласка, залиште свої контактні данi і спецiалiсти консультативно-діагностичного відділення зв'яжуться з вами найближчим часом (поля, позначені* є обов'язковими)

scrollToTop