Дніпропетровський обласний
Перинатальний центр

ми радi, що Ви з нами !

Консультативно-діагностичне відділення

ДОКТОРА ВІДДІЛЕННЯ

опис вiддiлення

Консультативно-діагностичне відділення є амбулаторно-полікліничним структурним підрозділом КП «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром ДОР» та організовано з метою надання висококваліфікованої та високоспеціалізованої консультативно-діагностичної допомоги третинного рівня жінкам міста та Дніпропетровської області з пріоритетним обслуговуванням жінок-інвалідів та підлітків.

Персонал консультативно-діагностичного відділення в своїй роботі керується діючим законодавством, положенням про консультативно-діагностичне відділення, наказами МОЗ, інструкціями та іншими чинними нормативними актами органів охорони здоров’я, посадовими інструкціями, директивами НСЗУ, процесами та алгоритмами згідно нормативів ДСТУ ІSO 9001:2018, ДСТУ EN 1524:2019.

Відділення надає консультативно-діагностичну допомогу та проводить реабілітаційні заходи щодо жінок із складною акушерсько-гінекологічною патологією та вагітним групи високого та вкрай високого перинатального ризику; з першого кварталу 2020р. також в роботу відділення впроваджено диспансерний нагляд вагітних.

В консультативно-діагностичному відділенні проводиться:

 • поглиблене виконання обсягу медичного обстеження, який не може бути виконаний на попередніх етапах надання медичної допомоги вагітним та гінекологічним хворим,
 • забезпечення застосування сучасних методів пренатальної діагностики та оцінки стану плода з подальшою інтерпретацією отриманих результатів, в тому числі – із застосуванням телемедицини,
 • складання індивідуального плану спостереження вагітної після проведеного огляду та обстеження для медичного персоналу перших двох етапів, надається консультативний висновок спеціаліста ф. 028/о.
 • організація та проведення перинатальної диспансеризації – комплексних заходів, спрямованих на антенатальну охорону плода, профілактику перинатальних та інтранатальних ушкоджень; виявлення та патологічних станів у вагітної жінки та плода,
 • перинатальне супроводження вагітних високого ступеня акушерського та перинатального ризику, невиношуванням, багатопліддям, аутоімуними розладами, важкими формами супутньої патології,
 • психологічний супровід та підтримка вагітних із обтяженим репродуктивним анамнезом та перинатальними ускладненнями на тлі даної вагітності,
 • у разі необхідності, здійснюється направлення хворих на госпіталізацію до профільних лікувальних закладів,
 • впровадження в практику сучасних засобів діагностики та лікування ускладнень вагітності, захворювань породіль, гінекологічних захворювань, в т.ч. – телемедійних технологій,
 • забезпечення наступності з центрами медико-санітарної допомоги первинного та вторинного рівня, пологовими будинками та іншими ЛПЗ Дніпропетровської області,
 • пропаганда здорового способу життя, позитивного ставлення до вагітності, природного перебігу пологів, раннього прикладання до грудей і грудного вигодовування,
 • ведення накопичення даних, їх збереження та аналіз стану здоров’я пацієнтів, що звернулись до консультативно-діагностичного відділення,
 • організаційно-методична та консультативна допомога центрам медико-санітарної допомоги первинного та вторинного рівня,
 • здійснення у співпраці з кафедрою акушерства, гінекології та перинатології ФПО ДЗ «ДМА» МОЗ України» наукового пошуку з метою оптимізації преконцепційної та пренатальної діагностики, прогнозування та своєчасного лікування акушерсько-гінекологічних та перинатальних ускладнень. Апробація та поширення нових сучасних методик діагностики та лікування перинатальної патології, що дає можливість суттєво знизити захворюваність та перинатальну смертність,
 • з 2020 року у відділенні диспансерно наглядаються вагітні групи високого та вкрай високого перинатального ризику.

Прийом пацієнтів здійснюється лікарями акушерами-гінекологами, терапевтом, ендокринологом, ЛОР, стоматологом, лікарями УЗД, лікарем-фізіотерапевтом, окулістом, невропатологом, хірургом, лікарем кабінету функціональної діагностики та лікарем кабінету патології шийки матки, психологом за попереднім записом та за наявності направлень, а також без направлень згідно з порядком організації медичного обслуговування та направлення пацієнтів до закладів охорони здоров»я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу.

Показаннями до направлення жінок до консультативно-діагностичного відділення є:

 • Вирішення питання щодо можливості запліднення, виношування вагітності та розродження у жінок з важкими формами спадкової або екстрагенітальної патології.
 • Вирішення питання щодо доцільності та термінів переривання вагітності у жінок із важкими формами соматичної або спадкової патології, обтяженим медико-соціальним анамнезом, діагностованими вродженими вадами розвитку плода.
 • Вагітні з наявністю екстрагенітальної патології незалежно від строку вагітності для додаткового обстеження і вирішення питання про тактику превентивної терапії, строках госпіталізації, вибору методу та часу пологів.
 • Вагітні різних термінів із групи ризику невиношування вагітності для додаткового обстеження та з’ясування ґенезу не виношування.
 • Проведення пренатальних консиліумів.
 • Породіллі, які перенесли пізній гестоз або масивну кровотечу під час пологового періоду відразу після виписки із стаціонару, для призначення реабілітаційних заходів.
 • Жінки групи ризику розвитку вад плоду.
 • консультування за допомогою телемедицини.

контактні дані вiддiлення

телефони:

Реєстратура

+380567568829

Реєстратура

+380971491646

УЗД

+380997405350

Рентген-кабінет

+380983037936

Электронна пошта, cоцiальнiмережi, вебсайт:

запис на консультацію

Будь ласка, залиште свої контактні данi і спецiалiсти консультативно-діагностичного відділення зв'яжуться з вами найближчим часом (поля, позначені* є обов'язковими)

  scrollToTop