Дніпропетровський обласний
Перинатальний центр

ми радi, що Ви з нами !

Організаційно-методичний відділ (ОМВ)

Завiдувач організаційно-методичним відділом – Пасько Олена Євгеніївна

Лікарську діяльність розпочала з 1984 р.; за фахом лікар акушер – гінеколог, кваліфікаційна категорія – вища.

З 2003р. – отримала ще одну спеціальність: «Організація та управління охороною здоров’я», має вищу категорію.

опис вiддiлу

Організаційно–методичний відділ (надалі ОМВ) співпрацює з усіма відділеннями та підрозділами закладу.

Основні напрямки в роботі ОМВ:

1. Планування та координація лікувально-профілактичної та організаційно-методичної роботи всіма спеціалістами закладу.

2. Збір та аналіз інформації, в т.ч. статистичної звітності.

3. Аналітична діяльність за результатами роботи та «Індикаторами якості надання медичної допомоги» з метою забезпечення якісної високоспеціалізованої третинної медичної допомоги.

4. Забезпечення інформаційної підтримки «Процесів роботи» на всіх рівнях управління закладу для здійснення кожної «Фази процесу управління» в закладі.

5. Координація дій закладу з питань участі в Реформуванні Системи охорони здоров’я, а саме участь у головних напрямках реформування галузі охорони здоров’я таких як:

  • перебудова системи фінансування, договірні відносини;
  • перетворення закладу в комунальне підприємство;
  • участь у пілотному проекті «Система діагностично – споріднених груп», мета якого є розрахунок вартості дичних послуг в умовах оновленої медицини;
  • систематизоване застосування та оновлення міжнародних стандартів надання медичної допомоги:

5.1 З цією метою переглянуті клінічні маршрути пацієнтів, впроваджена в роботу «Система управління якістю медичної допомоги» згідно міжнародних та Європейських стандартів ДСТУ ISO 9001:2015. В 2017р. заклад вдруге отримав сертифікат системи управління якістю;

5.2 З метою корекції управлінських рішень у всіх відділеннях регулярно проводиться «Внутрішній аудит» аудиторами з числа зав. відділень;

5.3 В закладі постійно впроваджується передові новітні технології, медичний персонал постійно підвищує свою кваліфікацію;
Лікарі беруть активну участь у безперервному професійному навчанні в Україні та за кордоном, а також Он-лайн навчанні на платформі Британського медичного журналу

5.4 З метою покращення роботи у напрямку використання сучасних інформаційних технологій в закладі впроваджено електронний медичний документообіг за допомогою програмного продукту DORADO. Це спростило ведення та облік медичної документації, облік ліків та статистичну звітність;

5.5 Наш заклад реалізує напрямок в реформуванні галузі по забезпеченню пацієнтів ліками згідно «Національного переліку лікарських засобів» та проводить всі закупки медикаментів за електронною системою ProZorro.
Таким чином заклад в цілому виконує «Стратегію сталого розвитку» України – 2020», орієнтовану на програму Європейського Союзу «Європейська стратегія здоров’я – 2020».

6. В закладі працює кабінет телемедичних консультувань пацієнтів та лікарів. Це дає змогу проводити дистанційне консультування жінок з віддалених районів Дніпропетровської області спеціалістами перинатального центру, що економить кошти та час пацієнтів на дорогу та забезпечує їх якісними консультаціями.
Крім того за допомогою телемедичних технологій кабінету телемедицини в закладі регулярно проводяться Он-Лайн конференції та вебінари лікарями Центру планування сім’ї із всіма містами та районами Дніпропетровської області з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.

7. З метою корекції управління якістю надання медичної допомоги в закладі постійно проводиться аналіз анкетування пацієнтів при виписці, щодо якості та задоволеності пацієнтів наданням медичної допомоги, зауважень та пропозицій. Щороку нами проводиться аналіз близько 8000 анкет та приймаються управлінські рішення по результатам анкетування.

8. З метою спрощення інформаційних комунікацій з пацієнтами та населенням в закладі існує свій сайт КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром»ДОР», а також окремий сайт Центру планування сім’ї.

контактні дані вiддiлу

Телефони, eлектронна пошта:

scrollToTop