Дніпропетровський обласний
Перинатальний центр

ми радi, що Ви з нами !

Лікувально-діагностична робота

 
  • Здійснення пре концепційного (до зачаття) обстеження та, у разі необхідності, лікування подружніх пар з метою підготовки їх до подальшої вагітності, прогнозування, своєчасного визначення та попередження можливих акушерських і перинатальних ускладнень.
  • Організація обстеження подружніх пар та моніторинг вагітних із підвищеним ризиком спадкових захворювань, хромосомних аномалій та вроджених вад розвитку плода та новонародженого.
  • Забезпечення застосування сучасних методів пренатальної діагностики та оцінки стану плода (неінвазивних та інвазивних) з подальшою інтерпретацією отриманих результатів.
  • Виконання повного об’єму гінекологічних діагностичних та оперативних втручань (малоінвазивних, органо-зберігаючих та реконструктивно-пластичних) з метою відновлення репродуктивної функції жінок, що бажають мати дитину.
  • Використання повного обсягу допоміжних репродуктивних технологій з метою лікування неплідності у жінок та подружніх пар, що мають бажання мати власну дитину з можливістю подальшого спостереження за такими вагітними, перинатальною охороною плодів та неонатальним доглядом за новонародженими.
  • Спостереження, перинатальне супроводження та розродження вагітних із високим ступенем акушерського та перинатального ризику, не виношуванням, багатопліддям, аутоімунними розладами, важкими формами супутньої патології (зокрема, екстрагенітальними захворюваннями).
  • Використання високотехнологічних методів лікування акушерської, перинатальної та неонатальної патології (малоінвазивна хірургія в акушерстві та неонатології, фетальна хірургія, іммунокоррекція, екстракорпоральні методи гемокорекції та детоксикації та ін.).
  • Попередження передчасних пологів та надання повного обсягу кваліфікованої медичної допомоги передчасно народженим немовлятам або новонародженим із важкими формами перинатальної патології незалежно від терміну гестації.
  • Своєчасна діагностика, виявлення та лікування усіх форм неонатальної патології, обстеження та моніторинг новонароджених від матерів із обтяженим репродуктивним та спадковим анамнезом, ускладненим перебігом вагітності, високим ступенем перинатального ризику, застосуванням ДРТ.
  • Пролонгована реабілітація новонароджених з малою та надзвичайно малою вагою під час народження, вродженими вадами розвитку, перинатальними ураженнями середнього та важкого ступеню.
scrollToTop