Дніпропетровський обласний
Перинатальний центр

ми радi, що Ви з нами !

Консультативна та організаційно-методична робота

 
 • Надання кваліфікованими фахівцями (гінекологом, терапевтом, андрологом, медичним генетиком, сексопатологом, эндокринологом, психологом, тощо) консультативної допомоги жінкам та подружнім парам, що бажають мати дітей.
 • Вирішення питання, щодо тактики обстеження та лікування не виношування вагітності, обрання методу запліднення у подружніх пар із неплідністю та неефективним лікуванням на попередніх етапах надання спеціалізованої медичної допомоги.
 • Вирішення питання щодо можливості запліднення, виношування вагітності та розродження у жінок із важкими формами спадкової та/або екстрагенітальної патології.
 • Вирішення питання щодо доцільності та термінів переривання вагітності у жінок із важкими формами соматичної та/або спадкової патології, обтяженим медико-соціальним анамнезом, діагностованими вродженими вадами розвитку плода.
 • Виробка тактики ведення вагітності та пологів у жінок із високим ступенем акушерського та перинатального ризику.
 • Консультативна допомога (як безпосередньо, так і в інтерактивному режимі) закладів охорони здоров’я нижчих рівнів та скерування пацієнток для обстеження та лікування в спеціалізовані заклади.
 • Психологічний супровід та підтримка вагітних із обтяженим репродуктивним анамнезом (безплідність, не виношування, перинатальні втрати під час попередніх вагітностей, вроджені вади розвитку дітей, пологові травми, застосування ДРТ) та перинатальними ускладненнями на тлі даної вагітності (багатопліддя, ЗВУР, аутоімунні порушення, внутрішньоутробне інфікування та ін.), а також психологічна допомога породіллям із важкими формами патології новонароджених.
 • Консультативний огляд новонароджених із вродженими вадами розвитку та іншими формами неонатальної патології з метою визначення ступеню ураження та встановлення доцільності скерування їх на більш високий рівень спеціалізованої медичної допомоги.
 • Забезпечення етапності в здійсненні неонатального догляду та тривалої реабілітації дітей, народжених передчасно, а також із різними формами перинатальної патології, внутрішньоутробним інфікуванням та пологовими травмами.
 • Пропаганда здорового способу життя, позитивного ставлення до вагітності, природного перебігу пологів, раннього прикладання до грудей і грудного вигодовування, а також відношення до ще не народженої дитини, як до особистості, що має певні права.
 • Підготовка пропозицій через головного лікаря до територіальних органів охорони здоров’я щодо регіональної програми ПЦ та регламенту взаємодії з іншими структурними підрозділами закладу охорони здоров’я, які надають медичну допомогу населенню.
 • Впровадження системи контролю за якістю надання допомоги матерям та новонародженим з використанням телекомунікаційної інформаційно-аналітичної системи.
 • Адаптація і впровадження існуючих стандартів надання медичної допомоги МОЗ України жінкам та новонародженим у ПЦ.
 • Забезпечення організації та проведення перинатальної диспансеризації – заходів, спрямованих на антенатальну охорону плода, профілактику перинатальних та інтранатальних ушкоджень, організацію комплексності, етапності у роботі лікувальних закладів різних профілів та рівнів акредитації з виявлення та обліку патологічних станів у вагітної жінки та плода, випадків, що потребують медичного втручання у плода, програмованого розродження і подальшого адекватного лікування новонародженого у постнатальному періоді.
 • Забезпечення організації системи безперервного навчання регіональних семінарів та занять з актуальних питань перинатології з фахівцями ПЦ та працівниками закладів охорони здоров’я, причетних до надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та немовлятам, з метою надання їм всебічної інформаційної підтримки та реалізації концепції постійно-діючого професійного навчання лікарів.
 • Складання електронного списку вагітних з метою їх своєчасної диспансеризації та забезпечення медичного спостереження на рівні відповідно до стану здоров’я та ризиків вагітних.
 • Забезпечення роботи цілодобової акушерської бригади швидкої допомоги в межах територіальної одиниці.
 • Забезпечення організації системи загрозометричного контролю за ускладненими випадками вагітності та пологів, надання допомоги жінкам та новонародженим в закладах охорони здоров’я регіону, консультування їх в телефонному, телемедичному та, за необхідності, за направленням відповідних спеціалістів.
 • Забезпечення організації перинатального транспортування “in uterus” та оптимізація транспортування новонароджених в спеціалізовані ЛПЗ.
 • Забезпечення організації роботи за принципом взаємодії з органами охорони здоров’я всіх рівнів, науково-дослідними установами та вищими медичними закладами освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, з професійними асоціаціями, благодійними та громадськими організаціями.
scrollToTop