Дніпропетровський обласний
Перинатальний центр

ми радi, що Ви з нами !

Наукова робота

 
  • Здійснення у співпраці з кафедрами (акушерства та гінекології, перинатології, репродуктології, неонатології, педіатрії, медичної генетики, дитячої анестезіології, дитячої хірургії, медичної психології та ін.) вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, фаховими відділами НДУ МОЗ та НАМН України наукового пошуку з метою оптимізації преконцепційної та пренатальної діагностики вроджених вад розвитку, прогнозування та своєчасного лікування акушерсько-гінекологічних, перинатальних та неонатальних ускладнень.
  • Налагодження та підтримка міжнародної наукової співпраці (стажування, спільні дослідницькі проекти, науково-практичні конференції, зокрема – інтерактивні) з провідними університетськими клініками та перинатальними центрами інших країн з метою наближення наявних клінічних підходів та лікувально-діагностичних можливостей в Україні до сучасних світових стандартів.
  • Започаткування моніторингу та створення електронних баз даних щодо реєстрації та всебічного аналізу складних вад розвитку, важких форм перинатальної патології, повторних репродуктивних невдач, аутоімунних розладів у вагітних, плодів та немовлят, а також новонароджених, що народились від багатоплідних вагітностей та вагітностей внаслідок застосування ДРТ.
  • Апробація та поширення нових сучасних методик діагностики та лікування акушерсько-гінекологічної, перинатальної та неонатальної патології, що дасть можливість суттєво знизити захворюваність та смертність як немовлят, так і їх матерів.
scrollToTop