Дніпропетровський обласний
Перинатальний центр

ми радi, що Ви з нами !

Miтки: ГБО

Немедикментозне лікування – гіпербарична оксигенація

admin 27 Тра 2019

0

Гіпербарична оксигенація (ГБО) – надійна ефективна та економна допомога в боротьбі не тільки з реальною хворобою, але і спосіб профілактики та підтримання гарного життєвого тонусу та працездатності.

Використання кисню під підвищеним тиском – це сучасний метод, який широ ко використовується в світовій практиці для лікування цілої низки гострих та хронічних захворювань.

Метод ГБО може використовуватися, як самостійно, так і в комплексі з тради ційними клінічними методами (оперативні втручання, медикаментозне лікуван ня і т.д.) – досягається ефект взаємного підсилення.

Використання ГБО після пологів необхідно при розвитку різноманітних критичних станів у ранньому післяпологовому періоді,зумовлених вираженою гіпоксією та значними метаболічними розладами. Частіше всього це ускладнен ня гестозів, масивні крововтрати та токсико – септичні стани.

Реалізація компенсаторних можливостей ГБО перспективна тільки при сучасному оптимальному використанні метода та не рекомендований,коли головний патологічний процес або вторинні гіпоксичні зміни призвели до незворотніх порушень.

Ефект ГБО залежить перш за все від вихідного стану організму. При ряді захворювань ,обумовлених тією або іншою формою гіпоксії, ГБО виробляє позитивний ефект ,нерідко будучи єдиним ефективним немедикаментозним та неінвазивним засобом лікування.

Немедикаментозне лікування – важливий компонент відновления здоров᾽я пацієнток.

Зав. вiддiленням Романченко

Схожі категорії:

Гіпербарична оксигенація в структурі перинатального центру

admin 25 Бер 2019

0

Гіпербарична оксигенація представляє немедикаментозний метод лікування з використанням чистого кисню під тиском, який перевищує атмосферний. Даний метод єдиний, який ліквідує усі форми кисневого голодування органів і тканин.

Людський організм – це ідеальна саморегулююча система з великими резерв ними і компенсаторними можливостями відновлення порушених функцій,але за умови, своєчасного усунення кисневого голодування тканин пошкоджених орга нів і систем.

Кисень –це джерело життя. Без їжі людина може прожити декілька тижнів, без води – декілька днів. Без кисню вона гине за декілька хвилин. Пов’язано це з тим, що усім живим організмам для своєї життєдіяльності постійно потрібна хімічна енергія, у формі АТФ. Кожній клітині для виконання своєї фізіологічної, специфічної функції, потрібна енергія. Гіпербарична оксигенація (ГБО) – вид інтенсивної терапії, який заснований на лікувальних властивостях кисню під тиском вище атмосферного і дозволяє різко збільшити його доставку до тканин за рахунок додаткового розчинення в плазмі крові та інших рідких середовищах організму.Основним ефектом прямої дії ГБО є зменшення або повна ліквідація кисневого голодування (гіпоксії) органів і систем організму. Проте результати досліджень останніх років довели, що позитивні ефекти використання ГБО, виявлені при лікуванні ряду патологічних станів (у тому числі гіпоксіях), не є прямим наслідком ліквідації гіпоксії, а обумовлені впливом гіпербаричного кисню на різні рівні систем адаптації організму.

ГБО використовується як у вагітних так і у реанімаційних хворих.Головним показанням для лікування реанімаційних хворих є: корекція запальних процесів,нормалізація енергетичного балансу;активація біосинтетичних репаративних процесів. ГБО надає корегуючу дію на синдромні прояви при гнійно-септичних інфекціях;стабілізує клітинні мембрани;покращує центральну та периферичну гемодинаміку з підвищенням утилізації кисня;покращує реологіні властивості крові;забезпечує адекватний газообмін;ліквідує кисневу заборгованість органів;посилює процеси метаболічної детоксикації;посилює дію антибіотиків;використовується з метою боротьби з парезом кишківника;нормалізації імунного статусу;стимуляції репаративних процесів.

Застосування в комплексній терапії ГБО дозволяє скоріше зменшити інтоксикаційний синдром та нормалізувати гуморальні порушення за більш скорочений період інтенсивної терапії.Аналіз клінічних спостережень вказує на ефективність комплексної терапії із застосуванням ГБО у хворих з перитонітом,ССЗВ,що позначається на тривалості відновлюючого періоду,скороченні ліжко – дня, більш швидкої адаптації хворих.

Гіпербарична оксигенація сьогодні один з доступних та діючих патогенетичних заходів, який використовується в комплексній терапії.При обґрун тованому та раціональному використанні цього методу його варто застосувати в практичній діяльності. Після лікування киснем більшість пацієнтів відзначають поліпшення загального самопочуття.Це – один з найбільш ефективних методів стимулюючої терапії. Завдяки йому поліпшується тканинний обмін, підвищуються захисні сили організму.Лікарями відзначено пролонговану дію ГБО. Позитивний ефект не зникає відразу після сеансу, а зберігається від декель кох місяців до року.

Зав.відділення
Романченко І.О.

Схожі категорії: